Viktigt meddelande till allmänheten

Bild

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och/eller genom ett sms-meddelande till mobiler som är adress-registrerade i det drabbade området.

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) via telefon

VMA kan även spridas via talmeddelande till fast telefon och som SMS-utskick till mobiltelefoner. Det är den som beslutar om att ett VMA ska skickas ut som även bestämmer om meddelandet ska gå ut till mobiler och fast telefon. Du behöver inte registrera dig hos din operatör för att få SMS vid VMA. Vilka mobiler SMS-utskicket skickas till baseras på den adress mobiltelefonen är registrerad på hos operatören.

Kommunen kan också informera dig via andra kanaler vid krissituationer:

Vid allvarliga händelser kommer kommunens webbplats att användas för att informera dig om vad som har hänt, beskriva läget, ge kontaktuppgifter samt att ge råd.

Kommunen kan också informera dig via andra kanaler vid krissituationer:

  • Sveriges Radio P4, Radio Kronoberg, frekvens 101,0 och 99,5.
  • Telefonnumret KrisSam. Tel. 0771-86 86 86
  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA via telefon eller SMS
  • Flygblad, högtalarbil, annonsering i dagspress.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020 12:09
Sidansvarig: Lina van der Putten