Grävning i allmän mark

Grävmaskin

Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På ytan finns t ex gator, vägar, parker, grönytor och under ytan ligger ledningar för t ex el, tele, fiber, gas, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Både gator och ledningar är en förutsättning för att samhället ska fungera och man förutsätter att allt ska fungera utan avbrott, trafiken ska flyta på. Ibland leder de olika kraven till konflikter när nya ledningar ska läggas eller gamla ska underhållas. Kraven från alla intressenter måste samordnas så att problemen blir så små som möjliga.

Det är ledningsägarens ansvar att fortlöpande informera och kommuniera med väghållaren om arbeten som planeras, utreds och projekteras både på kort och lång sikt. Därför är det alltid viktigt att meddela, ansöka om tillstånd och föra en dialog med berörda personer inom kommunen i god tid. Vi kan då gemensamt minimera störningar för våra invånare, näringsidkare och allmänhet.

Markaryds kommun har i sina anvisningar ”Grävning i allmän mark” den information inklusive länkar som du behöver för gällande regler och krav för att söka tillstånd. Tillståndet måste du ha enligt VÄGLAG (1971:948) paragraf 44 för att få gräva i kommunal mark. Därför är det också noga med att du läser igenom och förstår anvisningarna. Är något oklart går det också att ringa Va-& Gatuenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 09:10