Livsmedel

Här finns information om vad som gäller för dig som ska starta, ta över eller avregistrera en livsmedelsverksamhet.

En livsmedelsverksamhet är ett företag eller en organisation som producerar, transporterar, lagrar, säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel på marknaden. Med livsmedel menas både mat, dryck, dricksvatten och kosttillskott.

Ska du starta en livsmedelsverksamhet behöver anmäla det till miljö- och byggenheten senast två veckor innan du planerar att starta. Det gäller också om du tar över en befintlig verksamhet. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att följa lagstiftningen om livsmedel, så att den mat du producerar, serverar eller handlar med är säker.

Du ska ha kunskaper om hygien och vilka risker som kan finnas vid hantering av livsmedel.

Det ska finnas rutiner eller arbetssätt för verksamheten, detta inom områden som personlig hygien för de som arbetar där, städning, temperaturkontroller. Detta kallas för egenkontroll.

Lokalens utformning ska vara anpassad till den typ av verksamhet du vill driva. Behöver du bygga om eller bygga nytt kan bygglov krävas.

En livsmedelskontroll är något som alla livsmedelsverksamheter enligt lagstiftningen ska ha. Din första livsmedelskontroll brukar kommunen boka med nya företagare för att det ska finnas tid för diskussion. I övrigt sker livsmedelskontrollerna oftast utan förvarning och den kan göras när som helst, men oftast när verksamheten har öppet för servering eller försäljning.

Kontrollen görs för att kontrollera så att livsmedelsverksamheter gör sitt yttersta för att ingen ska riskera att bli sjuk av maten eller lurad på grund av falsk information eller marknadsföring.

Om verksamheten har startat utan att vara registrerad hos miljö- och byggenheten kommer du få en sanktionsavgift.

Om din livsmedelsverksamhet ska få en ny ansvarig verksamhetsutövare (fysisk eller juridisk person) måste du anmäla det till miljö- och byggenheten. Om du tar över en redan registrerad verksamhet och inte underrättar miljö- och byggenheten får du betala en sanktionsavgift.

Du måste även underrätta miljö- byggenheten om din verksamhet tidigare drivits som enskild firma men nu ska ombildas till aktiebolag, vilket innebär att en ny juridisk person tar över.

Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan att ny anmälan har gjorts,utgår det en sanktionsavgift.

Om du ska avsluta din livsmedelsverksamhet så är det viktigt att du anmäler detta till miljö- och byggenheten. Kommunen ska enbart ha aktiva anläggningar registrerade. Om du glömmer bort att avregistrera din anläggning kan du komma att få betala kontrollavgift i onödan.

Du avslutar din anläggning genom att informera oss via vår e-tjänst.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Tänk på!

Du behöver göra en anmälan om du planerar att starta, eller tar över en befintlig verksamhet.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din ansökan.

I din ansökan behöver du bland annat ange kontaktuppgifter, företagets namn, verksamhetens namn, tidsperiod, vad det är för typ av verksamhet t.ex. gatukök, pizzeria.

Du är välkommen att kontakta vår livsmedelsinspektör om du behöver vägledning om vilka uppgifter som är viktiga.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:42