Samverkan och företagsnätverk

Markaryds kommun samarbetar med lokala och regionala näringslivs- och företagsorganisationer för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för företagare och företag i kommunen.

Saknar du någon i listan, eller behöver tips om vart du ska vända dig med en fråga eller idé så är det bara att kontakta oss.

Tillväxt Markaryd AB är ett näringslivsbolag och nätverk för samverkan och företagsnytta, där alla företag i Markaryds kommun är välkomna! Tillväxt ca 80 medlemmar som tillika är delägare i bolaget. Verksamheten styrs utifrån ägarnas behov och nytta, samt utifrån prioriteringar som baseras på ägarnas synpunkter.

c/o MARKARYD är en ekonomisk förening vars syfte är att stärka attraktiviteten för Markaryds kommun som bostadsort och besöksmål. Vi strävar tillika efter att främja utvecklingen för den lokala handeln, servicen, industrin och besöksnäringen.

c/o Markaryd tillhandahåller även turistbyrån som finns på Vetenskapshuset, Hannabadsvägen 1 i Markaryd.

Företagarna arbetar för att ge bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Samt att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar i sydsvenska företags intresse. Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem.

Vi stöder affärer genom service inom internationell handel och olika utbildningar. Vi sammanför företag i olika nätverk och på våra många möten.
För mer information lär på Handelskammarens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024 09:01