Hygienisk behandling

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till miljö- och byggenheten. Även verksamheter som inte är anmälningspliktiga, gör miljö- och byggenheten tillsyn hos. 

Anmäl om det finns risk för blodsmitta

Du ska göra en anmälan om du i din behandling kommer att använda redskap som kan penetrera huden. På grund av att den behandling du erbjuder kan innebära en risk för blodsmitta. 

Exempel på anmälningspliktig verksamhet:

  • akupunktur
  • fotvård
  • tatuering
  • piercing
  • kroppsmodifiering

Anmäl i tid

Anmäl senast 6 veckor innan du planerar att starta din verksamhet. Det är viktigt att du anmäler, eftersom du annars kan få betala en miljösanktionsavgift.

Bygglov

Ska du hyra en lokal att bedriva din verksamhet kan du behöva bygglov. Vill du bedriva din verksamhet i hemmet krävs det oftast bygglov. Kontakta gärna miljö- och byggenhetens bygglovshandläggare om du har några frågor.

Egenkontroll av verksamheten

Du ska själv kontrollera att din verksamhet uppfyller myndigheternas krav. Det kallas egenkontroll och görs för att minska risker för smittspridning och miljöpåverkan. Kraven på egenkontroll anpassas till varje verksamhet.

Avgift för tillsyn av din verksamhet

Miljö- och byggenheten gör regelbunden tillsyn för att kontrollera din verksamhet. För det betalar du en avgift. Tillsynen gäller också för de verksamheter som inte är anmälningspliktiga, exempelvis massage och hårvård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 11:01