Receptfria läkemedel

Medicin

Vissa receptfria läkemedel får säljas i affärsverksamhet utanför apotek. Den som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket.

De som bedriver handel med recepfria läkemedel utanför apotek ska utöva särskild kontroll – egenkontroll innehållandes rutiner och instruktioner för att säkra efterlevnaden av lagstiftningen. Instruktioner om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med Vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20)

Kommunen har ansvar för att kontrollera att lagen följs. Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret.

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064