Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och folköl

Nya regler gäller för dig som tobaksförsäljare. Nu måste du ansöka om tillstånd hos kommunen för att få börja eller fortsätta sälja tobak.

Markaryds kommun utövar tillsyn över försäljning av tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt folköl. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande.

Den som säljer e-cigaretter (elektroniska cigaretter) eller påfyllnadsbehållare är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas.

För att få sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste man upprätta ett egentillsynsprogram där det bland annat framgår vem som ansvarar för försäljningen, hur man ska undvika att sälja till personer under 18 år och hur personalen informeras om lagens regler.

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Dessa produkter kallas i dagligt tal för vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus. Det innebär att:

 • du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till miljö- och byggenheten
 • tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år
 • den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år
 • på försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år
 • vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Med lagen kommer även nya bestämmelser för produktkraven. Produkter som tillverkats innan dessa produktkrav får fortsätta att säljas till och med 1 juli 2023.

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningsstället ligger. Folkhälsomyndigheten har stöd för verksamhetsutövare i att ta fram egenkontrollplan.

Du måste ha tillstånd för att få sälja tobak. Detta gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Anmälningsplikten för e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl kvarstår.

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till miljö- och byggenheten. Folkhälsomyndigheten har stöd för verksamhetsutövare i att ta fram egenkontrollplan samt hjälp att hämta in rätt uppgifter.

Folköl är detsamma som öl klass II och har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl eller tänker påbörja sådan försäljning, är skyldig att anmäla verksamheten till miljö- och byggenheten.

Ägaren ska upprätta ett egentillsynsprogram som ska innehålla information till anställda om egna regler och rutiner vid ölförsäljning och alkohollagens bestämmelser.

Regler vid försäljning av folköl

Det innebär att:

 • folköl får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år, vilket ger dig rätt och skyldighet att kontrollera åldern
 • folköl får inte säljas till någon som misstänks lämna lämna ölet till någon person som ej fyllt 18 år
 • folköl får inte säljas till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel
 • om du säljer eller serverar folköl ska du också sälja lättdrycker som läsk och vatten
 • ägaren måste upprätta ett egentillsynsprogram
 • för att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd som livsmedelslokal.

Ansvar

Om alkohollagens regler inte uppfylls och du saknar nödvändiga tillstånd är det ett lagbrott att sälja folköl. Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl upp till sex månader eller längre vid upprepad förseelse.

Om lokalen inte är godkänd som livsmedelslokal eller om du saknar tillräckligt med matvaror samtidigt som du säljer folköl kan brottet röra sig om olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse.

Kassapersonal eller annan som säljer folköl har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse upp till 6 månader om hon/han säljer folköl till någon som inte fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen får undervisning om lagens regler.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Tänk på!

Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen för överlåtelse av vissa särskilt farliga kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor som är märkta med symbolen dödskalle.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din ansökan.

I din anmälan för tobak behöver du ange uppgifter om själva verksamheten, kontaktuppgifter, egenkontrollprogram och ekonomiska uppgifter från skatteverket och kronofogden för verksamhetsutövaren och eventuella personer med betydande inflytande.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten nedan innefattar tobaksfria nikotinprodukter, folköl och E-cigaretter. Vad som krävs för anmälan kan variera lite men verksamhetsuppgifter, kontaktinformation och egenkontroll behöver finnas med. Folköl kräver även ett sortiment av livsmedel eller servering av livsmedel, beroende på verksamhet.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:52