Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens primära mål är att våra kommuninvånare ska komma ut i egen försörjning genom arbete, studier eller annan instans.

Arbetsmarknadsenheten är ständigt i rörelse och utveckling. Vi utvecklar våra insatser med de samhällsförändring som sker och utifrån de behov som vi upplyses om kring arbetsmarknaden.

På Arbetsmarknadsenheten arbetar vi med tre olika spår:


Läs mer om våra insatser nedan:

Du kan få stöd i information och vägledning gällande frågor kring arbetsmarknad, arbetsliv och studier.

Du kan kontakta oss med dina frågor på:

arbetsmarknadsenheten@markaryd.se eller via kommunens Kontaktcenter, 0433-720 00, uppge att du vill tala med arbetsmarknadsenheten.

Vi kommer inte kunna stötta i personärenden eller kunna kopiera eventuella dokument eller handlingar.

Du kommer i kontakt med oss på Arbetsmarknadsenheten via din socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd (EB).

Första steget är att vi tillsammans gör en handlingsplan. Vi vägleder och coachar dig enligt din planering. Genom oss kan du få hjälp med exempelvis arbetsträning, praktik, studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning med mera. Hur planen ser ut är individuellt utifrån dina egna förutsättningar.

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en insats för arbetssökande som är nyinskrivna på Arbetsförmedlingen.

Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar som är mellan 16 - 29 år. Arbetsförmedlaren gör en bedömning och anvisar den arbetssökande till Arbetsmarknadsenheten.

Kontaktuppgifter till Arbetsmarknadskoordinator:

Josefin Petersson
josefin.petersson@markaryd.se
0433 - 722 53

E-tjänst för anvisning till UVAS:

Boka tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Arbetsmarknadsenheten har vi även ett projekt som heter SamSteg.

SamSteg är en arbetsförberedande insats som bygger på empowermentpedagogiken och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Målgrupp

SamSteg är en insats för individer som:

 • Är 16 – 64 år
 • Bor i Markaryd
 • Är aktuell i minst två av följande myndigheter; kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg

Och som:

 • Har varit arbetslösa en längre tid eller
 • Har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar möjligheten att arbeta eller studera.

Målet med insatsen är att individen ska hitta en hållbar lösning utifrån sin situation.

I insatsen kommer individen få möjlighet till individuella samtal, planering med en koordinator, stöd i myndighets- och sjukvårdskontakter och gruppverksamhet med fokus på personlig utveckling.

SamSteg är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Kontaktuppgifter till kommunens koordinator för SamSteg:

Hanna Jonsson
hanna.jonsson@markaryd.se
0433 - 738 19

För dig som kan remittera:

För dig som arbetar på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och Markaryds kommun (IFO, LSS och försörjningsstöd) har möjlighet att remittera till projektet.

För att remittera en individ till projektet bokar du ett gemensamt studiebesök på SamSteg där individen får träffa koordinatorn och veta mer om insatsen. Under mötet görs en intresseanmälan som skickas in till remitteringsgruppen för godkännande.

Du bokar ett studiebesök via denna e-tjänst:

Boka tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom Arbetsmarknadsenheten finns Kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Ungdomar mellan 16 - 20 år som inte går i skolan eller har en gymnasieexamen ingår i KAA. Det innebär att kommunen är ansvarig för att hålla sig informerade om sysselsättningen hos ungdomarna. KAA-ungdomssamordnare kan hjälpa ungdomarna med studie- och yrkesvägledning, stöd i att söka arbete och i vissa fall hjälpa till med att anordna studiebesök på arbetsplatser och praktik.

Kontaktuppgifter till kommunens KAA ungdomssamordnare:

Astrit Shabani
kaa@markaryd.se
0433 - 738 05

E-tjänst för att boka samtal med KAA ungdomssamordnare:

Boka tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på boxarna nedan för att komma vidare till mer information om feriepraktik:

Information - Feriepraktikanter

Information - Föreningar

Vi erbjuder en bredd med olika insatser såsom

 • rekrytering
 • arbetsmarknads- och utbildningsmässa
 • handledning vid arbetsträning och praktik
 • rådgivning och guidning vid olika anställningsformer
 • länk mellan gymnasieungdomar och näringslivet
 • kompetenshöjande insatser
 • förberedelser inför anställning.

Vi kan erbjuda anpassade rekryteringar och kompetenshöjande insatser efter de behov som ert företag har. Vi anpassar innehåll, omfattning och genomförande efter behov och förutsättningar.

Kontakta oss gärna för mer information!

Du når oss via kommunens Kontaktcenter 0433 - 720 00 eller arbetsmarknadsenheten@markaryd.se.

Vi kommer gärna och besöker er verksamhet!

Ni kan läsa mer om våra insatser riktade mot arbetsmarknaden här:

Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser , 176 kB.

Arbetsmarknadsenheten ingår i Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Komvux, folkhögskolor, arbetsgivare, med flera. Vi samarbetar med flera organisationer i syfte att få fler Markarydsbor till arbete och studier.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024 15:44