Stöd och omsorg

Arbetsmarknadsenheten

För dig som är arbetssökande och har ekonomiskt bistånd

Du kommer i kontakt med oss via din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Första steget är att vi tillsammans gör en handlingsplan. Vi vägleder och coachar dig enligt din planering. Genom oss kan du få hjälp med exempelvis arbetsträning, praktik, studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning med mera. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar.

Arbetsmarknadsenhetens informationsservice

Du kan få stöd i information och vägledning gällande frågor kring arbetsmarknad, arbetsliv och studier.

Du kan kontakta oss med dina frågor på:

arbetsmarknadsenheten@markaryd.se

eller via kommunens växel 0433-720 00, uppge att du vill tala med arbetsmarknadsenheten.

Vi kommer inte kunna stötta i personärenden eller kunna kopiera eventuella dokument eller handlingar.

Projektet Fasetten för arbete och studier – Markaryd

Projektet Fasetten vänder sig till unga vuxna i åldrarna 15–17 år. Projektet riktar sig till dig som fortfarande går i skolan och som behöver vägledas till de framtidsmöjligheter som finns eller som behöver ett stöd i specifika delar som känns utmanande för att nå din fulla potential efter gymnasietiden.

Stödet kan i praktiken innebära hjälp med hur du kan skriva ett riktigt bra CV, att träna på hur du ska genomföra arbetsintervjuer, göra studiebesök hos företagare eller att ha motiverande samtal. Det är dina behov som styr stödet och det är din egen förmåga och vilja som kommer att driva din utveckling framåt.

Projektet Fasetten finns i kommunerna Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhult.

Kontaktperson
Julia Andersson, karriärvägledare i Markaryd
E-post: julia.andersson1@ljungby.se Telefon: 072- 16 28 227


Samarbeten och partners

Arbetsmarknadsenheten ingår i Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Komvux, folkhögskolor, arbetsgivare, med flera. Vi samarbetar med flera organisationer i syfte att få fler Markarydsbor till arbete och studier.

Är du arbetsgivare på orten och vill veta mer om oss och hur vi kan samverka?

Kontakta Arbetsmarkandsenheten, du når oss via kommunens växel, 0433 - 720 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022 14:19

Kontakt