Stöd och omsorg

Arbetsmarknadsenheten

För dig som är arbetssökande och har ekonomiskt bistånd

Du kommer i kontakt med oss via din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Första steget är att vi tillsammans gör en handlingsplan. Vi vägleder och coachar dig enligt din planering. Genom oss kan du få hjälp med exempelvis arbetsträning, praktik, studie- och yrkesvägledning, jobbcoachning med mera. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar.

Ungsam - För dig som inte studerar eller arbetar och är mellan 16 - 24 år

Du kommer i kontakt med oss antigen via Arbetsförmedlingen, din socialsekreterare eller Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Hos oss finns en bred kompetens för att hjälpa Markaryds unga vidare i livet. Målgruppen för Ungsam är unga som varken arbetar eller studerar och är mellan 16-24 år. I Ungsam får man stöd för att upprätta och genomföra en planering som ska göra dig redo för arbetslivet. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar.

Ungsam är en insats som finansieras av Sunnerbo samordningsförbund och drivs av kommunerna Ljungby, Älmhult och Markaryd.

Samarbeten och partners

Arbetsmarknadsenheten ingår i Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, Komvux, folkhögskolor, arbetsgivare, med flera. Vi samarbetar med flera organisationer i syfte att få fler markarydsbor till arbete och studier.

Är du arbetsgivare på orten och vill veta mer om oss och hur vi kan samverka?

Kontakta Arbetsmarkandsenheten, du når oss via kommunens växel, 0433 - 720 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2020 08:22

Kontakt