Sunnerbo Samordningsförbund

Bild

Ett samordningsförbund möjliggör en unik samverkansform mellan kommuner, region och statliga myndigheter.

Sunnerbo samordningsförbund består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult, Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förbundets uppdrag avser rehabiliteringsinsatser för individer som står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att närma sig den, och kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetet med detta uppdrag har två delar:

  • att finansiera individinsatser
  • att arbeta med strukturutvecklande insatser

Aktuella projekt inom samordningsförbundet:

På Arbetsmarknadsenheten har vi även ett projekt som heter SamSteg.

SamSteg är en arbetsförberedande insats som bygger på empowermentpedagogiken och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Målgrupp

SamSteg är en insats för individer som:

  • Är 16 – 64 år
  • Bor i Markaryd
  • Är aktuell i minst två av följande myndigheter; kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg

Och som:

  • Har varit arbetslösa en längre tid eller
  • Har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar möjligheten att arbeta eller studera.

Målet med insatsen är att individen ska hitta en hållbar lösning utifrån sin situation.

I insatsen kommer individen få möjlighet till individuella samtal, planering med en koordinator, stöd i myndighets- och sjukvårdskontakter och gruppverksamhet med fokus på personlig utveckling.

SamSteg är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Kontaktuppgifter till kommunens koordinator för SamSteg:

Hanna Jonsson
hanna.jonsson@markaryd.se
0433 - 738 19

 

För dig som kan remittera:

För dig som arbetar på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och Markaryds kommun (IFO, LSS och försörjningsstöd) har möjlighet att remittera till projektet.

För att remittera en individ till projektet bokar du ett gemensamt studiebesök på SamSteg där individen får träffa koordinatorn och veta mer om insatsen. Under mötet görs en intresseanmälan som skickas in till remitteringsgruppen för godkännande.

Du bokar ett studiebesök via denna e-tjänst:

Boka tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avslutade projekt inom samordningsförbundet:

Projektet Fokus 2.1 finansieras av Sunnerbo samordningsförbund som består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.

Fokus 2.1 är ett projekt där arbetssättet bygger på gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, ett anpassat stöd och ett målmedvetet strukturerat arbete. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt med fokus på individen och dess personliga förutsättningar och behov. Målet är att deltagaren ska ta steg mot arbete, utbildning eller rätt trygghetssystem.

Målgruppen är personer mellan 16-64 år som har ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser.


Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Sofia Solhammers, Projektledare, på mejl sofia.solhammers@ljungby.se eller telefon 072-162 84 94 eller Nina Narvén, Jobbkoordinator, på mejl nina.narven@ljungby.se eller telefon 072-162 84 82.

Du kan även besök Sunnerbo samordningsförundets hemsida för mer information https://sunnerbosf.se/sv.

Projektet Sesam förväntas resultera i ett konkret arbetssätt som integreras i respektive medlemskommun för att uppmuntra socialt företagande. Det konkreta tillvägagångssättet kan skilja sig åt mellan
kommunerna men exempelvis kan det vara allt ifrån hur befintlig verksamhet kan övergå till socialt företag till att skriva in sociala krav i upphandlingar.

Långsiktiga effekter innebär fler sociala företag i det geografiska området samt fler individer som sysselsätts genom socialt företagande.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Daniel Linares, Enhetschef på Arbetsmarknadsenheten.

FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Syftet med projektet är att utrusta de nyanlända som står längst från arbetsmarknaden med kunskap så de blir anställningsbara.
Syftet är också att bygga en modell/ett arbetssätt för att skapa en större förståelse/kunskap och ta fram nya evidensbaserade arbetssätt för att öka kunskapen om inlärningssvårigheter i denna
grupp - och hjälpa dem framåt mot självförsörjning.

Målet är att individer i den aktuella målgruppen efter ett år ska ha gjort en stegförflyttning mot arbetsmarknaden. Majoriteten av deltagarna kommer sannolikt vara i behov av ytterligare kompetensinsatser även efter projekttidens slut.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Klas Lundström, rektor på Vuxenutbildningen.

Ungsam är en insats som finansieras av förbundet och drivs av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Målgruppen för Ungsam är unga som varken arbetar eller studerar och är emellan 16-24 år gamla.

I Ungsam jobbar tre ungdomskoordinatorer, en i varje kommun.

De unga som är inskrivna i Ungsam får stöd att upprätta och genomföra en planering som ska göra dem redo för arbetslivet. Hur planen ser ut är individuellt och utgår ifrån individens egna förutsättningar. Insatserna kan genomföras individuellt eller i grupp.

Arbetet i Ungsam är nära kopplat till kommunens aktivitetsansvar (KAA) och KAA-samordnarna.

Insatstiden för Ungsam är 1+1 år från och med 2019-06-01.

Vill du veta mer om hur vi i Markaryds kommun arbetar i Ungsam?

Kontakta Daniel Linares, Enhetschef på Arbetsmarknadsenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2023 11:46