Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste formen av uppvärmning i Sverige och står för nästan hälften av all uppvärmning.

I stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad. I Markaryds kommun finns i dagsläget en leverantör av fjärrvärme.

Hur fungerar det?
Fjärrvärmen produceras i ett värme- eller kraftvärmeverk. Där hettas vatten upp för att sedan transporteras via ett nedgrävt rörledningssystem ut till fastigheterna. När det varma vattnet når din fjärrvärmecentral överförs värmen till husets värmesystem som värmer upp ditt hem och ditt varmvatten. Därefter cirkulerar det avkylda vattnet tillbaka till värme- och kraftvärmeverk för att på nytt värmas upp.

Kan jag få fjärrvärme?
För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet är du välkommen att kontakta den lokala leverantören.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:08