Solenergi

Solenergi är den energi som utvinns med hjälp av solens strålar och utgör en aldrig sinande och helt gratis energikälla. Är du intresserad av att skaffa solceller finns mycket vägledning att få.

Solens energi kan tas tillvara genom solfångare för att få varmvatten eller solceller för att få el. När man utvinner värme och elektricitet från solenergi produceras inga utsläpp av koldioxid eller andra växthusgaser, och bidrar därför inte till global uppvärmning. Solenergi är ett exempel på grön energi som är hållbar och miljövänlig.

Solceller

Solceller producerar el genom ljusinstrålningen från solen. Elen som produceras används i första hand direkt i huset, det som blir över matas ut på elnätet och säljs.

Man kan även komplettera med ett batteri för lagring av el, möjlighet till strömförsörjning vid strömavbrott och försäljning av stödtjänster till elnätet.

Krävs det bygglov?
Se efter om din åtgärd kräver bygglov

Vill du anmäla installation av solceller direkt, då kan du gå till vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solfångare ger varmvatten genom värmestrålningen från solen. Vattnet värms upp i solfångaren och värmen kan lagras i varmvattenberedare eller en ackumulatortank.

Solfångaren levererar värme främst under sommarhalvåret och kombineras alltid med någon annan värmekälla som förser hushållet med värme och varmvatten under vinterhalvåret.

Vanligast är att kombinera med ved- eller pelletseldning som kan pausas 5 till 6 månader tack vare solvärmen.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:08