Eldning i kamin

Eldning i kamin (också kallad vedkamin eller braskamin) är ett trevligt inslag i hemmiljön, där kaminen är främst till för så kallad trivseleldning.

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen använder ett förnyelsebart energislag. Förnyelsebara energislag är positiva ur klimatsynpunkt, jämfört med fossila bränslen, då de har en mindre påverkan på växthuseffekten.

Du ska lämna in en anmälan till miljö- och byggenheten innan du påbörjar installationen av din eldstad. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad. Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen.

Vill du anmäla installation av eldstad direkt, då kan du gå till vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elda alltid med torr och ren ved. Veden ska ha kapats och kluvits och sedan legat på torkning under tak minst en vår- och sommarsäsong, innan den används. En bra fukthalt ligger på 15–20 procent. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. Fuktig ved ger sämre värmeutbyte och orsakar ökad rökbildning. Att elda med fuktig ved ger höga utsläpp av farliga ämnen och tjära i skorstenen, vilket ökar risken för sotbrand.

Se till att upptändningen går snabbt. När du tänder en kall panna eller kamin är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av skadliga ämnen.

Du kan minska problemet genom att få pannan eller kaminen varm så fort som möjligt. Använd papper, rikligt med stickor och finkluven ved vid upptändningen. Först när tändveden brinner ordentligt ska du lägga på grövre vedträn. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög.

Sot och aska ska förvaras i en plåthink med tätslutande lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste hinken stå på ett obrännbart material.

Det är förbjudet att elda avfall. Avfall kan innehålla produkter som ger mycket skadliga rökgaser. Det är inte heller tillåtet att elda impregnerat eller målat virke, eftersom giftiga ämnen frigörs och följer med rökgaserna. Giftiga ämnen gör också att askan är olämplig att sprida i trädgården. Dessutom kan pannan och rökgaskanalen skadas om du eldar med sopor.

Utsläpp från vedeldning medför att ämnen som är miljöstörande och hälsofarliga sprids till omgivningen. Det gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i lägre grad.

Miljö- och byggnadsnämnden får ibland in klagomål på störande rök från grannar som eldar. Varje eldare är skyldig att se till att eldningen inte stör någon. Om vedeldningen medför besvär för närboende kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om restriktioner i eldningen.

Om du har problem med någon annans vedeldning, tala först med eldaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljö- och byggenheten. I de lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Markaryds kommun kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid eldning.

Skicka in din anmälan

Om du har problem med störande rök från grannar som eldar, så börja alltid med att prata med din granne. Om det inte hjälper kan du lämna ett klagomål till miljö- och byggenheten via vår e-tjänst.

Via vår e-tjänst har du möjlighet att vara anonym
Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Även du som inte har BankId kan lämna klagomål via denna tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Tänk på!

Om du eldar i en eldstad som inte är godkänd av sotaren så kan du bli utan försäkringsersättning om olyckan är framme.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:08