Markvärme

Att installera markvärmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Men samtidigt kan pumpar för bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme påverka grundvattnet.

Pumpar för bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme påverkar grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till kommunen inför installationen.

Anmäla eller ansöka om tillstånd?
När du ska installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan till kommunen. Om du bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det att du ansöker om tillstånd.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du se en karta över vattenskyddsområden.

Skicka in din anmälan/ansökan om tillstånd minst sex veckor innan du påbörjar installationen.

Dessa handlingar behöver du skicka in för din anmälan/ansökan:

  • anmälan / ansökan om tillstånd
  • grannyttrande
  • situationsplan
  • säkerhetsdatablad - köldbärarvätska
  • teknisk information/produktspecifikation värmepump.

Tänk på!


Efter handläggning får du ett beslut med villkor och avgift för handläggningen. Det är viktigt att installatören och borrentreprenören får ta del av beslutet, så att de kan utföra arbetet enligt villkoren.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du rita in borrhålets/kollektorns placering, läge och avstånd till eventuella dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från platsen där du ska borra. Du behöver även rita in eventuella kommunala VA-, bredbands-, el- och teleledningar.

Information om värmepumpen

Fakta om värmepumpsanläggningen som effekt, typ och mängd köldmedium med mera. Installatören kan oftast hjälpa dig med dessa frågor.

Om värmepumpen hamnar inom vattenskyddsområde behöver du bifoga säkerhetsdatablad för köldbärarvätska.

Kontakta din granne

Om du tänker borra närmare än 10 meter från din grannes fastighetsgräns krävs ett grannyttrande. Vi kan också ta kontakt med din granne, men det kan förlänga handläggningstiden.

Om du redan har ett aktivt ärende kan din granne gå in via E-tjänsten och lämna sitt yttrande. Du behöver iså fall meddela din granne vilket ditt ärendenummer är.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skicka in din anmälan/ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla/ansöka om markvärme.

Innan du skickar in din anmälan/ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Dessa handlingar behöver du skicka in. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan anmälan/ansöka direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten. Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till miljo@markaryd.se.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:08