Vattentjänstplan

Markaryds kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Vattentjänstplan , 686 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens yttrande över Markaryd kommuns vattentjäntsplan , 126 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens kommentarer till Länsstyrelsens yttrande Länk till annan webbplats.

Granskningen pågår från 5 april till den 3 maj. Därefter kommer kommunen åter bearbeta planen utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som redovisas i samband med politiskt antagande under våren 2024.

Synpunkter på förslaget till Vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 3 maj 2024 till:

E-post: ks@markaryd.se

alternativt per post till:

Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Varför har vi tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan?

Markaryds kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023 ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen är ett planeringsunderlag och är inte juridiskt bindande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024 15:10