Kommunalt vatten och avlopp

Enheten VA/Gata Park ansvarar för kommunens vattenförsörjning med leverans av friskt dricksvatten och rening av avloppsvatten för abonnenter anslutna till den kommunala VA-anläggningen. Om du inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet har du ett enskilt dricksvatten och/eller en enskild avloppsanläggning.

Vi svarar för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar och ledningsnät. Vi sköter driften på Trafikverkets pumpstationer längs med E4:n genom kommunen och kalkning av sjöar och vattendrag.

Organisationen omfattar 3 vattenverk, 3 avloppsreningsverk, 21 större pumpstationer och ca 33 mil ledningsnät.

Vår personal har alltid kommunlegitimation när de utför
VA-arbeten. Du kan alltid be oss visa vår legitimation.

Tillsammans arbetar vi för att du inte ska behöva oss så ofta. Vi vill att vattnet ska komma och smaka bra när du sätter på kranen och att det ska försvinna ner i avloppet och renas till nytt grund- och ytvatten så vattencykeln sluts.

Vårt arbete styrs av Lagen om allmänna vattentjänster samt vår ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Den kommunala VA-verksamheten är taxefinansierad vilket innebär att vi inte använder några skattemedel. Vår verksamhet är självfinansierad och VA-taxan får enligt lag bara vara så hög att den täcker kostnaderna. Vi får varken gå med under- eller överskott.

Aktuella taxor hittar du på sidan styrande dokument.

Om ni upptäcker något, exempelvis en vattenläcka, eller något annat som inte står rätt till, som har med vatten eller avlopp att göra, tipsa oss. Vi är tacksamma för alla tips! Det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite.

Vid frågor kring vatten och avlopp kontakta VA-personal för respektive ämnesområde samt vid frågor kring fakturor, flyttanmälan och byte av vattenmätare kontakta via kontaktcenter.

Kontaktcenter 0433-720 00

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till kontorstid, till exempel vattenläckor och avloppsstopp, kontakta VA-avdelningens jour via
larmcentral.

Larmcentral 0470-472 69.

Genom larmcentralen får jourpersonalen på VA verket kontakt med er och vi kan på så sätt lösa problemet på bästa sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2024 09:24
Sidansvarig: Lina van der Putten