Eget vatten/avlopp

Rent vatten är en av världens viktigaste naturtillgångar.
Om du har eget avlopp har du för det mesta även eget dricksvatten.

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år.

Har du enskild brunn så ansvarar du själv för vattnets kvalitet, att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och för att hålla brunnen i bra skick. Klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till mer extrem väderlek. Det kan bli perioder med både mer och mindre vatten vilket kan påverka både vattennivåer och vattenkvalitet. Därför kan det vara extra viktigt framöver att ha bra koll på sin brunn.

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet räknas som en enskild avloppsanläggning, och dessa anläggningar omfattas av särskilda bestämmelser som finns i miljöbalken.

Har du enskilt avlopp till din fastighet är det viktigt att du har en avloppsanläggning som renar tillräckligt före utsläpp. I avloppsvattnet från ditt hushåll finns det bakterier, virus och växtnäringsämnen. Om ditt avloppsvatten inte renas finns det en risk för påverkan på grund- och ytvatten, till exempel att din eller en grannes dricksvattentäkt förorenas eller att ditt utsläpp bidrar till övergödningen i vattendrag och sjöar.

Har du frågor om ansökning och anmälan gällande enskilt vatten eller enskilt avlopp är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggenheten på miljo@markaryd.se .

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024 11:16