Dagvattenanläggning

Förorenat dagvatten måste renas innan det leds bort. Innan en ny reningsanläggning för förorenat dagvatten byggs kan det krävas en anmälan till miljöförvaltningen.

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten, enligt miljöbalken. Det gäller till exempel dagvatten från industriområden och vägar, parkering samt flerfamiljshusområden och centrumområden.

Anmälan av dagvattenanläggning

Anmälan ska innehålla uppgifter om dagvattenanläggningens dimensionering, placering, reningsfunktion och andra skyddsåtgärder, till exempel avstängningsanordning och larm.

Dagvattenreningen ska baseras på en platsspecifik dagvattenutredning med beräkning av föroreningsbelastning och flöden, reningseffekt och vart vattnet avleds samt recipientens känslighet. I dagvattenutredningen ska det finnas en motivering till val av anläggning och dess reningsgrad. Bifoga dagvattenutredningen till anmälan.

Bifoga en karta över anläggningens placering samt utsläppspunkten. Det bör finnas uppgifter om installations- och driftkostnader.

Beskriv hur anläggningen ska kontrolleras och skötas samt vem som är ansvarig.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan byggstart.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din anmälan.

I din anmälan behöver du bland annat ange dimensionering, placering, reningsfunktion och andra skyddsåtgärder, till exempel avstängningsanordning och larm.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din anmälan via blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten. Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till miljo@markaryd.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023 13:34