Kommunalskatt

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt du som medborgare i kommunen betalar varje månad.

Kommunalskatten består av två delar, skatt till kommunen och skatt till landstinget.

Skattesatsen visar hur mycket du som medborgare i kommunen betalar i skatt av varje intjänad hundralapp.

Skattesatsen för 2018:

  • 21,31 kr i kommunalskatt
  • 12,00 kr i landstingsskatt

100 kronor i skatt till kommunen användes 2017 så här: 

  • 36,31 kr Vård och omsorg för äldre
  • 31,30 kr Utbildning
  • 11,17 kr Förskola och skolbarnomsord
  • 11,16 kr Övrig verksamhet
  • 6,14 kr Infrastruktur och skydd
  • 3,92 kr Kultur och fritid
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Yngve Fransson

Redovisningsekonom

yngve.fransson@markaryd.se
043372017