Fakturor till kommunen

Här får du som är leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Det är viktigt att fakturor och eventuella fakturabilagor som skickas till Markaryds kommun kommer till rätt fakturaadress.

Pappersfakturor skickas till:
Markaryds kommun
Refr XXXX
Box 74
285 22 Markaryd

Det är viktigt att ange referensnummer vid fakturering, alla referensnummer består av fyra siffror. Referens ska alltid uppges av den som beställer.

Vi tar också emot pdf-fakturor via e-post.
Adressen är: markaryd-invoices-ext@mail.cgi.readsoftonline.com
Kravet på fakturan (förutom det som är angivet nedan) är att vi endast kan ta emot en faktura per pdf-fil, samt att eventuella underlag till fakturan måste ingå i filen, inte skickas som separata dokument.

Markaryds kommun behandlar alla leverantörsfakturor i ett elektroniskt flöde via Inexchange.

 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer
 • Köparens namn
 • Ert namn och er adress
 • Ert organisationsnummer
 • Ert momsregistreringsnummer
 • Uppgift om F-skattebevis
 • Vad varan/tjänsten avser (ev. specifikation i bilaga)
 • När varan/tjänsten levererades
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Bank- och/eller plusgiro
 • Belopp (nettobelopp, momsbelopp samt bruttobelopp)
 • Momssats
 • Övrig post (t.ex. orderbekräftelser, kataloger, reklam, vanliga brev) ska inte adresseras till fakturaadressen utan till förvaltningens postadress.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Markaryds kommuns organisationsnummer är: 212000-0654.
VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden) är SE 212000065401.

EDI-adress: 7362120000654

Client VAN-Operatör: InExchange Factorum AB

Dokumentformat: Svefaktura

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Eva Braunstein

Ekonomisekreterare

eva.braunstein@markaryd.se
0433-72180

Sara Ekelund

Ekonomiassistent

sara.ekelund@markaryd.se
0433-72015

Johanna Lindberg

Löne/ekonomiassistent

johanna.lindberg@markaryd.se
0433-72026