Lärare - Pierre Mathisson

Lärare, Pierre Mathisson

 • Vad jobbar du som?
  Jag heter Pierre Mathisson och jobbar som lärare i svenska och engelska på Markaryds skola i årskurserna 7 – 9.
 • Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
  Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva och planera undervisning i de båda ämnena utefter de styrdokument som finns.
 • Hur hamnade du på Markaryds kommun?
  Jag blev färdigutbildad år 2015 och bodde vid tillfället i Halmstad. Eftersom jag kommer ifrån Markaryd ifrån början hade jag kontakter i Markaryd som lät informera om att det saknades en lärare i de båda ämnena. Jag gick på en anställningsintervju och har jobbat i Markaryds kommun sedan hösten 2015.
 • Hur blir man en riktigt bra lärare?
  För att lyckas bra i sin lärarroll tycker jag det krävs engagemang och ett intresse för de arbetsuppgifter man är ämnad att utföra. Man skall vara följsam och utgå ifrån varje elevs individuella behov och kunna bedriva en intressant och rolig undervisning som alla kan ta del av. Att trivas med sitt arbete anser jag är a och o oavsett vilken typ av ämbete man har. Tycker man det är roligt att gå till jobbet är det inte svårt att utföra ett bra arbete. Sen är läraryrket lite komplext och man utsätts hela tiden för nya prövningar, både tekniska och på ett personligt plan.
 • Vad uppskattar du hos Markaryds kommun som arbetsgivare?
  Jag upplever att vi som är anställda inom kommunen blir lyssnade på och att våra behov tillgodoses. Stöter vi på patrull, att något inte fungerar tillfredsställande har Markaryds kommun sett till att göra slag i saken, nu senast t.ex. i samband med de datorer som tillhandahållits elever i åk 7 och 8.
 • Kan du ge ett råd till någon som vill bli lärare i Markaryds kommun?
  Väljer man att bli lärare i Markaryds kommun kommer man till en lugn arbetsplats med trevliga kollegor och välfungerande kollegialt arbete och där varje dag känns givande. Under mina dryga tre år på skolan har jag förskaffat mig mängder av erfarenhet som jag bär med mig även utanför skolans lokaler.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021 15:39