Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen ska motverka hälsorisker som beror på tobak och förhindra att barn och ungdomar börjar röka.

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamma lokaler.

Här är det rökförbud:

  • områden utomhus som används av den som reser med kollektivtrafik, som busshållplatser, perronger och taxizoner,
  • inhägnade platser för idrottsutövning,
  • uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer,
  • lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.

Rökförbudet gäller:

  • cigaretter,
  • elektroniska cigaretter,
  • örtprodukter för rökning,
  • vattenpipa och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Vi gör tillsyn

Miljö- och byggenheten är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan kräva åtgärder av den ansvariga om lagen inte följs. Till kraven på åtgärder kan ägaren få betala vite, det är en avgift som du måste betala om du inte genomför åtgärderna.

Det är den som äger en lokal eller disponerar ett utrymme som är ansvarig för att rökförbudet följs.

Ansvarig kan till exempel vara rektor på en skola, fastighetsägare, restaurangägare, försäljare inom detaljhandel, huvudansvarig inom vården eller huvudansvarig för kollektivtrafik.

Fastighetsägare har ansvaret att skylta om rökförbudet. Ägare och personer som disponerar en lokal/område har skyldighet att vid behov informera de som bryter mot rökförbudet.

Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, kan polis eller ordningsvakt komma att avvisa personen från platsen.

För att tobaksrök och rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det är rökförbud måste det rökfria området vara så pass stort att detta inte händer.

Kommunen gör tillsyn och vid tillsyn bedöms enskilt hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig. Vi har en dialog med den som är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls.

Utgångspunkten för en bedömning är att framförallt skydda barn och andra känsliga personer. Det ska vara möjligt för till exempel allergiker att ta sig in och ut ur en lokal eller utrymme där det råder rökförbud utan att utsättas för tobaksrök och rök eller utsläpp från e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vill du lämna in ett klagomål ?


Vill du lämna in ett klagomål, kan du göra din anmälan nedan.

Skicka in din anmälan

Om du upplever problem med att rökfri zon eller rökfri miljö ej efterlevs, kan du lämna ett klagomål till miljö- och byggenheten via vår e-tjänst.

Det kan vara nödvändigt att göra en inspektion på plats för att kunna bedöma ditt klagomål. Vi kan efter din anmälan och eventuell inspektion uppmana verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren att åtgärda eventuella problem.

Via vår e-tjänst har du möjlighet att vara anonym
Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Även du som inte har BankId kan lämna klagomål via denna tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:52