Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras, det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning och görs i den kommun där den avlidne är skriven. En dödsboanmälan kan göras om:

 • tillgångarna i dödsboet endast täcker begravningskostnader och övriga utgifter i samband med begravningen,
 • den avlidne även saknar fasta tillgångar som till exempel en fastighet eller en bostadsrätt,
 • att alla dödsbodelägare är överens om att dödsboanmälan ska göras.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Endast nödvändiga kostnader ingår i ekonomiskt bistånd till begravning.

Uppgifter för dödsboanmälan

Uppgifter som kommunen kommer att begära in för att kunna göra en dödsboanmälan.

 1. Kopia av senaste deklarationen (beställs från skatteverket).
 2. Uppgift om kontanter på dödsdagen.
 3. Uppgift om utbetalningar som kommit in efter dödsdagen.
 4. Uppgift från bank/banker om tillgångar på dödsdagen.
 5. Uppgift om eventuella försäkringar.
 6. Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt eventuell belåning av den.
 7. Uppgift om skulder på dödsdagen, t.ex. vårdkostnader och hyra.
 8. Offert eller räkning på begravningskostnad.
 9. Offert eller räkning på gravsten.
 10. Eventuellt testamente.
 11. Eventuell fordringar p.g.a. fastighetsöverlåtelse.
 12. Hade den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bouppteckning som visar detta.
 13. Eventuell bouppteckning från tidigare avliden make/maka.
 14. Inventeringsprotokoll från bankfack.
 15. Alla dödsbodelägare har en skyldighet att informera övriga dödsbodelägare om dödsboets innehåll och ekonomi.

Vem tar hand om dödsboet?

 1. Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning.
 2. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

För att göra en dödsboanmälan tar du kontakt med en dödsbohandläggare på Arbetsmarknads-och integrationsförvaltningen. Vi träffas säkrast 8.30-9.30.

Arbetsmarknads-och integrationsförvaltningen lämnar dödsboanmälan till Skattemyndigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2022 14:09
Sidansvarig: Lina van der Putten