Stöd och omsorg

God man

Skaka hand

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon (huvudmannen) som själv inte kan tillvarata sin rätt. Det kan röra sig om en person som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning inte kan ta hand om till exempel sin ekonomi eller andra angelägenheter.

I Markaryds kommun är det Ljungby kommuns överförmyndarhandläggare som handlägger Markaryds kommuns överförmyndarärenden.

Alla handlingar ska därför skickas till:
Överförmyndare
Markaryds kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att lämna in handlingar i Markaryds kommunhus.

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Markaryds kommun finns en överförmyndare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Vill du göra en meningsfull insats för att hjälpa yngre eller äldre som av olika anledningar behöver stöd för att klara sin vardag?

Då ska du anmäla dig som god man!
Du behövs - nu!

Välkommen med din anmälan
via telefon 0433-722 01,
e-post: overformyndaren@markaryd.se
eller via vanligt brev till:
Överförmyndaren
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Överförmyndarna har telefontid:
Måndag, onsdag och fredag kl. 10-12
Tisdag och torsdag kl. 13-15

Handläggarna kan även nås via e-post på overformyndaren@ljungby.se

Överförmyndaren i Markaryds kommun finns tillgänglig på telefonnummer
0433 – 722 01 eller via e-post overformyndaren@markaryd.se

Mottagningstid enligt överenskommelse.

Överförmyndaren är ansvarig för besluten i överförmyndarärenden för Markaryds kommuns räkning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Berit Nilsson

Förtroendevald

berit.nilsson@markaryd.se

Mari Gustavsson

Överförmyndarhandläggare

mari.gustavsson@ljungby.se
0372-789199

Per Månsson

Överförmyndarhandläggare

per.mansson@ljungby.se
0372-789110

Ingrid Egonsson

Överförmyndarhandläggare

ingrid.egonsson@ljungby.se
0372-789197