God man

Skaka hand

En god man är en person som har till uppgift att hjälpa någon som själv inte kan ta tillvara på sin rätt på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller annan funktionsnedsättning.

Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd där Ljungby kommun är värdkommun. Överförmyndarenheten arbetar på uppdrag av den gemensamma överförmyndarnämnden och enhetens handläggare finns i Ljungby.

Även om handläggarna finns i Ljungby kommer det finnas möjlighet att boka möten med dem på plats i Markaryd och Älmhult vid behov.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att

  • Rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
  • Kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs.
  • Sårbarheten i verksamheten minskar.
  • Förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav.
  • Långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet. 

Läs mer på Ljungbys hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2024 10:34
Sidansvarig: Lina van der Putten