Anpassad gymnasieskola

Kulram

Utbildningen i anpassade gymnasieskolan är fyraårig och är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller anpassade grundskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen granskar kommunens mottagningsteam underlagen och därefter fattas ett beslut om tillhörighet till målgruppen för anpassad gymnasieskola.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program och individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter elevens förutsättningar.

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur
 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

  Dessutom kan eleven ha praktik om det är bra för eleven.
  Istället för betyg, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper.

Vad händer efter utbildningen?

Efter utbildningen på nationellt och individuellt program får eleven ett bevis från anpassade gymnasieskolan. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig och innehåller information om:

 • Programmet
 • Ämnesområden eller kurser eleven har läst
 • Betygen
 • Elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik
 • Arbetet i anpassade gymnasieskolan

Markaryds kommun har idag ingen egen anpassad gymnasieskola utan våra elever hänvisas till att söka anpassad gymnasieskola i närliggande kommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2023 13:28