Fristående skola

Elever i korrido

Parallellt med det offentliga skolväsendet i Sverige så finns det fristående skolor.

Kännetecknande för fristående skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting.
Om du önskar så kan du ansöka om plats för ditt barn på en fristående grundskola. Det kan vara i eller utanför hemkommunen.

Att bedriva fristående skola

För att bedriva en fristående skola måste huvudmannen ha tillstånd av Skolinspektionen för den enskilda skolan. Alla fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.
Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter.
Anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter får inte heller tas ut.

Fristående grundskola i Markaryds kommun

För närvarande finns ingen fristående grundskola i vår kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:21