Fritidshem

Elever som exprimenterar

Föräldrar som arbetar eller studerar kan få plats för sitt barn på fritidshem (fritids). 

Barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Alla som ansöker får plats.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Verksamheten på fritidshemmen ska delvis ge andra erfarenheter och kunskaper än barnen normalt får under skoltid, samt ge utrymme för meningsfull fritid.
Tillsammans bidrar skola och fritidshem till barnens allsidiga utveckling och lärande, och tar tillvara på barnens lust att lära.

Vi har fritidshem på F-6-skolorna i Markaryd, Strömsnäsbruk, Traryd och Timsfors.

Barnen går på fritids före och efter skoldagen, men även på loven.

Lovfritids

Om du behöver fritidsplats bara under skolans lov eller studiedagar ska du meddela personalen på fritidshemmet minst två veckor i förväg.

Lovfritids gäller inte på sommarlovet.

Ansök om och säga upp plats

Du ansöker om eller säger upp plats i vår e-tjänst 24sju.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:21