Fritidshem

Elever som exprimenterar

Föräldrar som arbetar eller studerar kan få plats för sitt barn på fritidshem (fritids). 

Barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Alla som ansöker får plats.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Verksamheten på fritidshemmen ska delvis ge andra erfarenheter och kunskaper än barnen normalt får under skoltid, samt ge utrymme för meningsfull fritid.
Tillsammans bidrar skola och fritidshem till barnens allsidiga utveckling och lärande, och tar tillvara på barnens lust att lära.

Vi har fritidshem på F-6-skolorna i Markaryd, Strömsnäsbruk, Traryd och Timsfors.

Barnen går på fritids före och efter skoldagen, men även på loven.

När förälder är ledig är barnet ledigt

Har du som vårdnadshavare semester eller annan ledighet är grundregeln att även barnet är ledigt från fritidshemmet. Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln att barnet följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

I undantagsfall kan barnet vara i verksamheten, individuell bedömning görs av rektor.

Lovfritids

Om du behöver fritidsplats bara under skolans lov eller studiedagar ska du meddela personalen på fritidshemmet minst en månad i förväg.

Lovfritids gäller inte på sommarlovet.

Barnens eget behov

Vid föräldraledighet har syskon inte rätt till fritidshemsplats. Det gäller även om vårdnadshavare är arbetssökande. Undantag kan göras om barnet utifrån egna behov eller familjens situation i övrigt behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem.

Sjukskrivning och VAB

Är vårdnadshavaren sjuk eller är hemma för vård av sjukt syskon behåller barnet ordinarie schema upp till en månad. Om tiderna behöver ändras på grund av sådan sjukdom kontaktar man rektorn.

Se Tillämpningsregler förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg nedan.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2023 07:35