Hästbegravning - trotjänarbegravning

Här har vi samlat information för dig som vill begrava din häst hemma på gården.

Som hästägare har du ansvar för din häst även i slutet av dess liv. Du måste bestämma hur och var hästen ska avlivas och vad som ska hända med kroppen efteråt. Det kan vara svåra beslut att fatta, men för både hästens och din skull bör du förbereda dig. Med kunskap om alternativen och vad de innebär finns det goda förutsättningar att det blir så bra som möjligt.

Tänk på detta när du ska gräva ner en häst:

  • avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter
  • avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter
  • nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar samt se till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur
  • nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött
  • nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen
  • dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.

Det kan även bli aktuellt att miljö- och hälsoskyddsinpektör kommer ut och gör en bedömning av platsen. Vid platsbesök tar vi ut en timavgift, enligt beslutad taxa.

Dessa handlingar behöver du skicka in för din ansökan:

  • ansökan
  • situationsplan

Tänk på!

Vi har handläggningstid på 4-6 veckor innan du kan få ditt tillstånd, så kom in med din ansökan i god tid.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du markera ut var du tänker gräva ner hästen. Markera även dricksvattenbrunnar, sjöar, vattendrag och dräneringsledningar inom 200 meter.

Du får inte gräva ner din häst som du misstänker har dött av en epizootisk sjukdom.

Om du misstänker en sådan sjukdom ska du i stället omedelbart kontakta en veterinär.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om trotjänarbegravning.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med handlingar som behövs och som finns i listan under Dessa handlingar behöver du skicka in. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:05