Matning av fåglar och andra vilda djur

Fåglar är ett naturligt inslag i boendemiljön och är viktiga i naturen. Men fåglarna kan även upplevas som störande, exempelvis genom att de smutsar ner eller skränar.

Många tycker om att mata fåglar och gör det i gott syfte. Man måste dock tänka på att risken för störningar till omgivningen många gånger ökar vid matningen. För att alla ska få en trevlig miljö utan skadedjur och andra eventuella störningar kan sättet på hur fåglarna matas eller platsen för matningen behöva ändras.

Du som vill mata fåglar bör sätta upp ett fågelbord eller liknande på din fastighet. Undvik att lägga ut fågelmat på marken. Maten kan dra till sig råttor och möss men även större fåglar såsom duvor och måsar som kan orsaka problem med skrän och nedsmutsning i omgivningen. Erbjud endast fågelfrö, talgbollar eller liknande.

Fågelbordet bör vara utformat så att endast småfåglar kan komma åt fågelmaten och så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning då det finns risk att sjukdomar sprids mellan fåglarna.

Under sommarhalvåret behöver fåglarna normalt inte matas då det finns en rik tillgång av naturlig föda.

Det är olämpligt, och i vissa fall förbjudet, att mata vilda djur med matrester. Endast en del av maten äts av fåglar, resten äts av råttor, möss och andra gnagare.

På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av exempelvis smittspridning, är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av dessa inom tätbebyggda områden.

Det handlar om:

  • alla matrester ska sorteras som organiskt avfall eller komposteras på fastigheten
  • kompostering ska föregås av en anmälan till miljö- och byggenheten.

Det är viktigt att du tänker på vilken typ av kompost du väljer och var du väljer att placera den. Detta för att undvika olägenhet för dig själv och omgivningen.

Se till att du inte lockar vilda djur till din trädgård och försök att försvåra för större vilda djur att ta sig in i trädgården. Rensa upp i vildvuxna hörn, använd bara slutna komposter, plocka bort fallfrukt dagligen och underhåll staket och grindar.

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar störningar i omgivningen. Fastighetsägaren har därför också rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatningen på den egna fastigheten, förutsatt att matningen inte leder till störningar i omgivningen.

Bor du i ett flerfamiljshus kan det finnas ordningsföreskrifter som säger att det inte är tillåtet att mata på balkonger, fönsterbrädor och loftgångar. Bor du i en bostadsrätt kan motsvarande regler finnas i bostadsrättsföreningens stadgar. En lösning kan då vara att mata fåglarna från en gemensam automat på gården.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:07