Vilda djur och skyddsjakt

I jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet som exempelvis sprida smitta, omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”.

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Det är olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt beroende på vilket djur det är. Naturvårdsverket är tillståndsgivare när det gäller de stora rovdjuren och i annat fall är det Länsstyrelsen.

Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen på 112.

Tänk på att du inte får ta hand om det skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur.

Råd om vilda djur
Det händer att privatpersoner observerar vilda sjuka mindre djur i vår kommun. När det gäller vilda djur som är allvarligt skadade och påtagligt lider, till exempel fåglar med brutna vingar, överkörda harar eller skabbrävar kan privatpersoner kontakta kommunen på telefon 0433- 720 00, eller skicka ett e-post om det finns bilder till info@markaryd.se.

Din anmälan skickas därefter vidare till kommunala skyddsjägare som kan göra en bedömning av djurets situation.

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord.

Alla svenska ormar är fridlysta.
Det betyder att du inte får döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Om du vill göra tomten ormfri är det bästa att se till att den inte är attraktiv för ormarna.

Det kan du till exempel göra genom att:

  • ta bort rishögar
  • sätta finmaskigt nät för hål i husgrunder
  • kontrollera näten för källarventiler
  • hålla gräset kortklippt
  • se till att komposter och lövhögar inte ligger intill huset.

Om en orm befinner sig på din tomt får du göra undantag från regeln att inte fånga ormen. Du får då fånga in ormen och flytta på den. Om du vill ha hjälp att flytta en orm så kan du höra av dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som ingår i hemförsäkringen.

Ormar på tomten är inte en olägenhet för människors hälsa och därmed ingen fråga för miljö – och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:07