Lantmäteri

© Markaryds kommun

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Med fastighet menas ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten.

Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna kan vara markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande. Det är strängt förbjudet enligt Brottsbalken att flytta, lyfta samt förstöra gränsmarkeringar. Detta kan leda till grova böter alternativt fängelse.

Lantmäteriets ansvar
Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter m.m. handläggs därför av Lantmäteriet. Länk till Lanmäteriets hemsida finns längst ner på sidan.

Lantmäteriets tjänst "Min fastighet"
Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan röra sig om information kring en fastighets:

  • gränser
  • planer
  • andra avtal
  • rättigheter
  • servitut

Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida och tjänsten ”Min Fastighet” på egen hand ta reda vad på vad som finns utrett för just din fastighet. Länk till tjänsten finns längst ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2023 15:28
Sidansvarig: Lina van der Putten