Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Markaryds kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i Markaryd har 35 ordinarie ledamöter.

Mandatfördelning

M‌andatfördelning år 2018-2022

Mandatfördelning 2018-2022


Kristdemokraterna

15

Socialdemokraterna

9

Sverigedemokraterna

7

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

 

Berit Larsson

Berit Larsson

Bengt Germundsson

Bengt Germundsson

Bitte Stridh

Bitte Stridh

Bo Johanneryd

Bo Johanneryd

Carl Eric Svensäter

Carl Eric Svensäter

Caroline Lindbergh

Caroline Lindbergh

Eva Madestam

Eva Madestam

Lars Blänning

Lars Blänning

Maria Svensson Lundin

Maria Svensson Lundin

Marie Nijimbere

Marie Nijimbere

Niels af Trolle

Niels af Trolle

Roland Andréasson

Roland Andréasson

Samuel Wombell

Samuel Wombell

Ersättare

Ann Marie Cedergren, ersättare

Ann Marie Cedergren, ersättare

Jörgen Johansson, ersättare

Jörgen Johansson, ersättare

Linda Risell, ersättare

Linda Risell, ersättare

Zuhair Alissa, ersättare

Zuhair Alissa, ersättare

Berne Eliasson

Berne Eliasson

Ingrid Sundman

Ingrid Sundman

Joakim Pohlman

Joakim Pohlman

Joakim Reimerstam

Joakim Reimerstam

Josefin Petersson

Josefin Petersson

Katrin Petersson

Katrin Petersson

Robin Hansen

Robin Hansen

Tanja Hedegaard Jönsson

Tanja Hedegaard Jönsson

Ulf Engqvist

Ulf Engqvist

Ersättare

Alaa Aldeen Almakmal, ersättare

Alaa Aldeen Almakmal, ersättare

David Svensk, ersättare

David Svensk, ersättare

Kenneth Cederfelt, ersättare

Kenneth Cederfelt, ersättare

Siv Göransson, ersättare

Siv Göransson, ersättare

Vivian Graff, ersättare

Vivian Graff, ersättare

Erika Fernestam

Erika Fernestam

Gege Blank

Gege Blank

Heino Johannesson

Heino Johannesson

Marianne Blomquist

Marianne Blomquist

Ronny Fager

Ronny Fager

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Ingvar Walerholt

Ingvar Walerholt

Ersättare

Johan Andersson, ersättare

Johan Andersson, ersättare

Conny Gustafsson

Conny Gustafsson

Tommy Andersson

Tommy Andersson

Ersättare

Rolf Lygård, ersättare

Rolf Lygård, ersättare

Sven Jansson

Sven Jansson

Ersättare

Martin Bengtsson, ersättare

Martin Bengtsson, ersättare

Ordförande: Samuel Wombell (KD)
Vice ordförande: Ingrid Sundman (S)

Kommunfullmäktige sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.
Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Kungörelser annonseras i Smålänningen och på den digitala anslagstavlan.

Sammanträdesdagar

Fullmäktiges ledamöter väljs i allmänna val som sker samtidigt som val till riksdagen vart fjärde år.

Vid alla kommunfullmäktiges sammanträden kan kommunens medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige.

Alla kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via en videolänk. Det går också bra att se i efterhand


Tidigare mandatfördelning, år 2014-2018

Mandatfördelning 2014-2018


Kristdemokraterna

16

Socialdemokraterna

10

Sverigedemokraterna

4

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

Miljöpartiet

1

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa Kommunfullmäktiges protokoll på sidan Protokoll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Sidansvarig: Jonatan Borggren

Kontakt

Jonatan Borggren

Kommunsekreterare

jonatan.borggren@markaryd.se
043372002