Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Kommun och politik

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer invånarna i Markaryds kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i Markaryd har 35 ordinarie ledamöter.

Trygghet och välmående

Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.

Medborgare och kund

Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.

Näringsliv och tillväxt

Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Attraktiv arbetsgivare

Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling.

Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Mandatfördelning

M‌andatfördelning år 2018-2022

Mandatfördelning 2018-2022


Kristdemokraterna

15

Socialdemokraterna

9

Sverigedemokraterna

7

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

Jane Holmström Björkman

Jane Holmström Björkman

Bengt Germundsson

Bengt Germundsson

Bitte Stridh

Bitte Stridh

Bo Johanneryd

Bo Johanneryd

Carl Eric Svensäter

Carl Eric Svensäter

Caroline Lindbergh

Caroline Lindbergh

Eva Madestam

Eva Madestam

Maria Svensson Lundin

Maria Svensson Lundin

Marie Nijimbere

Marie Nijimbere

Niels af Trolle

Niels af Trolle

Samuel Wombell

Samuel Wombell

Ersättare

Ann Marie Cedergren, ersättare

Ann Marie Cedergren, ersättare

Jörgen Johansson, ersättare

Jörgen Johansson, ersättare

Linda Risell, ersättare

Linda Risell, ersättare

Zuhair Alissa, ersättare

Zuhair Alissa, ersättare

Berne Eliasson

Berne Eliasson

Ingrid Sundman

Ingrid Sundman

Joakim Pohlman

Joakim Pohlman

Joakim Reimerstam

Joakim Reimerstam

Josefin Petersson

Josefin Petersson

Katrin Petersson

Katrin Petersson

Robin Hansen

Robin Hansen

Tanja Hedegaard Jönsson

Tanja Hedegaard Jönsson

Ulf Engqvist

Ulf Engqvist

Ersättare

Aladdin Almakmal, ersättare

Aladdin Almakmal, ersättare

David Svensk, ersättare

David Svensk, ersättare

Kenneth Cederfelt, ersättare

Kenneth Cederfelt, ersättare

Siv Göransson, ersättare

Siv Göransson, ersättare

Vivian Graff, ersättare

Vivian Graff, ersättare

Erika Fernestam

Erika Fernestam

Heino Johannesson

Heino Johannesson

Marianne Blomquist

Marianne Blomquist

Ronny Fager

Ronny Fager

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Ingvar Walerholt

Ingvar Walerholt

Ersättare

Johan Andersson, ersättare

Johan Andersson, ersättare

Conny Gustafsson

Conny Gustafsson

Tommy Andersson

Tommy Andersson

Ersättare

Rolf Lygård, ersättare

Rolf Lygård, ersättare

Sven Jansson

Sven Jansson

Maria Asplund

Ersättare

Martin Bengtsson, ersättare

Martin Bengtsson, ersättare

Gege Blank

Ordförande: Samuel Wombell (KD)
Vice ordförande: Ingrid Sundman (S)

Kommunfullmäktige sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.
Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Kungörelser annonseras i Smålänningen och på den digitala anslagstavlan.

Sammanträdesdagar , 63 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmäktiges ledamöter väljs i allmänna val som sker samtidigt som val till riksdagen vart fjärde år.

Vid alla kommunfullmäktiges sammanträden kan kommunens medborgare ställa frågor till kommunfullmäktige.

Alla kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt via en videolänk. Det går också bra att se i efterhand


Tidigare mandatfördelning, år 2014-2018

Mandatfördelning 2014-2018


Kristdemokraterna

16

Socialdemokraterna

10

Sverigedemokraterna

4

Moderaterna

2

Centerpartiet

2

Miljöpartiet

1

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa Kommunfullmäktiges protokoll på sidan Protokoll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022 11:38
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Sara Källgarn

Kanslichef

sara.kallgarn@markaryd.se
043372100