Överförmyndare

Alla kommuner ska ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

I Markaryds kommun har Ljungby kommuns överförmyndarhandläggare hand om handläggning av Markaryds kommuns överförmyndarärenden.

Alla handlingar skickas till:
Överförmyndare
Markaryds kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby

Du kan också lämna in handlingar i Markaryds kommunhus.

Mari Gustavsson, överförmyndarhandläggare
0372 - 78 91 99, Mari.gustavsson@ljungby.se

Ingrid Egonsson, överförmyndarhandläggare

0372-78 91 97, ingrid.egonsson@ljungby.se

Per Månsson, överförmyndarhandläggare

0372-78 91 10, per.mansson@ljungby.se

Telefontid: mån, ons, fre kl. 10-12 och tis, tors kl. 13-15

Handläggarna kan även nås via e-post på overformyndaren@ljungby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Berit Nilsson

Förtroendevald

berit.nilsson@markaryd.se