Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Överförmyndare

Alla kommuner ska ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Den gemensamma överförmyndarnämnden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterbestår av fem ledamöter och fem ersättare från de kommuner som nämnden arbetar för. Klicka på länken för att se vilka ledamöter det är och hur du kan kontakta dem. När det gäller handläggning av ärenden och frågor kopplade till verksamheten är det i första hand handläggarna vid enheten som ska kontaktas.

Nämndens uppdrag innebär att utreda behov av god man, förvaltare och förmyndare och att rekrytera personer i samhället som är villiga att ta uppdrag som sådana. Nämnden utövar också tillsyn över de som har uppdrag, s.k. ställföreträdare. Den som är ställföreträdare får även introduktion och utbildning för att klara sitt uppdrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten