Revisorerna

Revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna revisionsfirman KPMG.

Kommunallagen säger att revisorerna årligen ska granska den kommunala verksamheten enligt god revisionssed.

Revisorerna ska pröva:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som görs av nämnderna är tillräcklig.
R‌evisorer i Markaryds kommun

Revisorer

Jackson Ndunge Kola, KD

Karin Engström, M Vice ordförande

Yngve Sunesson, C

Berit Nilsson, S ordförande

Eva Isaksson, S

Martin Lindholm, S


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Margareta Persson Larsson

Kanslichef

margareta.persson-larsson@markaryd.se
043372100