Kommun och politik

Utbildnings- och kulturnämnden

Ansvar
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut inom skola, kultur och fritid. Vilka övriga ansvarsområden utbildnings- och kulturnämnden har anges i dess reglemente. Utbildnings- och kulturnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Utbildnings- och kulturnämnde sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i utbildnings- och kulturnämnden är Maria Svensson Lundin (KD)
Vice ordförande är Berne Eliasson (S)

E-post: ukn@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa utbildnings- och kulturnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Ledamöter och ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden (UKN)

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin, KD
Ordförande

Kurt Persson, KD

Sylvia Nilsson, KD

Rebecka Bengtsson, KD

Marie Nijimbere, KD

Anna-Lisa Lindvall, KD

Bo Johanneryd, KD

Natalie Haraldsdotter-Takvam, KD

Anna Johansson, KD

Britt Marie Stridh, KD

Conny Gustafsson, M

Martin Bengtsson, C

Berne Eliasson, S
Vice ordförande

Alaa Aldeen Almakmal, S

Siv Göransson, S

Victoria Lindeberg, S

Tanja Jönsson, S

Robin Hansen, S

Marianne Blomqvist, SD

Lars-Peter Olsson, SD

Stefan Nilsson, SD

Linda Westling, SD


Ledamöter och ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott (UN AU)

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin, KD

Ordförande

Sylvia Nilsson, KD

Bo Johanneryd, KD

Anna Johansson, KD

Conny Gustafsson, M

Martin Bengtsson, C

Berne Eliasson, S

Vice ordförande

Tanja Jönsson, S

Marianne Blomqvist, SD

Lars-Peter Olsson, SD

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022 11:36
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Elina Berg

Nämndsekreterare

elina.berg@markaryd.se
043372078