Utbildnings- och kulturnämnden

Ansvar
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut inom skola, kultur och fritid. Vilka övriga ansvarsområden utbildnings- och kulturnämnden har anges i dess reglemente. Utbildnings- och kulturnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Utbildnings- och kulturnämnde sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i utbildnings- och kulturnämnden är Maria Svensson Lundin (KD)
Vice ordförande är Robin Hansen (S)

E-post: ukn@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa utbildnings- och kulturnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Ledamöter och ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden (UKN)

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin, KD
Ordförande

Fredrik Eriksson, KD

Bo Johanneryd, KD

Britt Marie Stridh KD

Anna Johansson, KD

Emilia Hamilton KD

Sylvia Nilsson, KD

Anna-Lisa Lindvall, KD

Marie Nijimbere, KD

Oscar Siljéus, KD

Helen Jansson, C

Carina Gunnarsson, M

Robin Hansen, S
Vice ordförande

Lena Lindgren, S

Tanja Jönsson, S

Victoria Lindeberg, S

Siv Göransson, S

Aladdin Almakmal, S

Marianne Blomqvist, SD

Jerry Johannesson, SD

Lars Peter Olsson, SD

Lars Harladsson, SD


Ledamöter och ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott (UN AU)

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin, KD

Ordförande

Sylvia Nilsson, KD

Bo Johanneryd, KD

Anna Johansson, KD

Helen Jansson, C

Carina Gunnarsson, M

Robin Hansen, S

Vice ordförande

Tanja Jönsson, S

Marianne Blomqvist, SD

Lars-Peter Olsson, SD

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2023 12:40
Sidansvarig: Lina van der Putten