Utbildnings- och kulturnämnden

Ansvar
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut inom skola, kultur och fritid. Vilka övriga ansvarsområden utbildnings- och kulturnämnden har anges i dess reglemente. Utbildnings- och kulturnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Utbildnings- och kulturnämnde sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden är Maria Svensson Lundin (KD)
Vice ordförande är Berne Eliasson (S)

E-post: ukn@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa utbildnings- och kulturnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande

Sylvia Nilsson (KD)

Pia Hägg (KD)

Magnus Karlsson (KD)

Roland Andreasson (KD)

Michaela Johansson (KD)

Fredrik Ericsson (KD)

Kurt Persson (KD)

Jackson Ndunge Kola (KD)

Mona Gustafsson (KD)

Tore Persson (C)

Sune Jonasson (C)

Carina Gunnarsson (M)

Victoria Gustafsson (M)

Berne Eliasson (S), vice ordförande

Venus Walizai (S)

David Svensk (S)

Siv Göransson (S)

Ulf Engqvist (S)

Tanja Hedegaard Jönsson (S)

Marianne Blomqvist (SD)

 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
0433-72078