Utbildnings- och kulturnämnden

Ansvar
Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för förvaltning och verkställande av fullmäktiges beslut inom skola, kultur och fritid. Vilka övriga ansvarsområden utbildnings- och kulturnämnden har anges i dess reglemente. Utbildnings- och kulturnämnden sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige inom sitt ansvarsområde.

Sammanträdesdagar
Utbildnings- och kulturnämnde sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

Ledamöter
Ordförande i utbildnings- och kulturnämnden är Maria Svensson Lundin (KD)
Vice ordförande är Robin Hansen (S)

E-post: ukn@markaryd.se

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa utbildnings- och kulturnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Hantering av personuppgifter

För att kunna fullgöra Markaryds kommuns ansvarsområden behöver kommunen hantera personuppgifter. Utbildnings- och kulturnämnden är en personuppgiftsansvarig inom Markaryds kommun. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att ansvara för att behandlingen av personuppgifterna är laglig, säker och korrekt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på Dataskyddsförordningen (GDPR) - Markaryd Länk till annan webbplats..

Ledamöter och ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden (UKN)

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin, KD
Ordförande

Fredrik Eriksson, KD

Bo Johanneryd, KD

Britt Marie Stridh KD

Anna Johansson, KD

Emilia Hamilton KD

Sylvia Nilsson, KD

Anna-Lisa Lindvall, KD

Marie Nijimbere, KD

Oscar Siljéus, KD

Helen Jansson, C

Carina Gunnarsson, M

Robin Hansen, S
Vice ordförande

Lena Lindgren, S

Tanja Jönsson, S

Victoria Lindeberg, S

Siv Göransson, S

Aladdin Almakmal, S

Marianne Blomqvist, SD

Jerry Johannesson, SD

Lars Peter Olsson, SD

Lars Harladsson, SD


Ledamöter och ersättare i utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott (UN AU)

Ledamöter

Ersättare

Maria Svensson-Lundin, KD

Ordförande

Sylvia Nilsson, KD

Bo Johanneryd, KD

Anna Johansson, KD

Helen Jansson, C

Carina Gunnarsson, M

Robin Hansen, S

Vice ordförande

Tanja Jönsson, S

Marianne Blomqvist, SD

Lars-Peter Olsson, SD

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 13:28
Sidansvarig: Lina van der Putten