Valnämnden

Ansvar
Valnämnden står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa valnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Hantering av personuppgifter

För att kunna fullgöra Markaryds kommuns ansvarsområden behöver kommunen hantera personuppgifter. Valnämnden är en personuppgiftsansvarig inom Markaryds kommun. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att ansvara för att behandlingen av personuppgifterna är laglig, säker och korrekt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på Dataskyddsförordningen (GDPR) - Markaryd Länk till annan webbplats..

Kontakt i samband med val valnamnden@markaryd.se

Valnämndens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Marie Wombell, opolitisk
Vice ordförande

Jan Fritjofsson, KD

Lars-Åke Svensson, C

Lena Persson, C

Andreas Eliasson, S

ordförande

Ingrid Sundman, S

Erika Fernestam, SD

Mikael Gotte, SD

Kerstin Löndal, M

M


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 13:29
Sidansvarig: Lina van der Putten