Valnämnden

Ansvar
Valnämnden står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa valnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Kontakt I samband med val valnamnden@markaryd.se

Ledamöter i valnämnden

Ledamöter

Ersättare

Berne Eliasson (S), Ordförande

Robin Hansen (S)

Yngve Sunesseon (C)

Lena Persson (C)

Conny Gustafsson (M)

Tommy Andersson (M)

Marie Wombell (opolitisk), Vice ordförande

Pia Hägg (KD)

Ingrid Sundman (S)

Gun Gustafsson (S)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Margareta Persson Larsson

Kanslichef

margareta.persson-larsson@markaryd.se
0433-72100