Valnämnden

Ansvar
Valnämnden står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Nästa val till Europaparlamentet hålls 2019.

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa valnämndens protokoll på sidan Protokoll.

Kontakt i samband med val valnamnden@markaryd.se

Valnämndens ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Marie Wombell, opolitisk
Vice ordförande

Jan Fritjofsson, KD

Lars-Åke Svensson, C

Lena Persson, C

Andreas Eliasson, S

ordförande

Ingrid Sundman, S

Erika Fernestam, SD

Mikael Gotte, SD

Kerstin Löndal, M

M


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2023 11:22
Sidansvarig: Lina van der Putten