Stadigvarande serveringstillstånd

Här hittar du specifikation på vilka handlingar som ska bifogas till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd.

Tänk på!

Det är först när handläggaren i ditt ärende beslutat om serveringstillstånd som du får påbörjar servering av alkohol.
Så var ute i god tid med din ansökan.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av firmatecknare. Om du använder dig av ombud ska fullmakt i original bifogas. Tillsammans med din ansökan så ska nedan angivna handlingar bifogas. Utredningen inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Kvitto

Kvitto för inbetald ansökningsavgift ska skickas in.
Avgiften betalas in på BG 279–5706, märk betalningen med ”Alkoholtillstånd”.

Registreringsbevis

Inhämtas hos www.bolagsverket.se och får inte vara äldre än tre månader.

Ägarstruktur


För aktiebolag -
protokoll från bolagsstämma eller kopia av aktiebok som ska styrka aktieägandet.

För förening - styrelseprotokoll och stadgar.

För handelsbolag - uppgifter om andelsfördelning i ett handelsbolagsavtal.
Om aktierna ägs av ett annat bolag så behövs protokoll från bolagsstämma och kopia av aktiebok. Om det sökande bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss redovisas där det på ett klart och tydligt sätt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor del de äger. Det ska även framgå vilka enskilda personer som är slutliga ägare.

Om det inte framgår av registreringsbeviset så ska även bevis om att företaget är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket. Vid nystartat företag, bifoga i stället kopia på skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket, detta går att hämta på www.skatteverket.se.

Beskriv din verksamhet

Berätta hur ni tänkt driva er restaurang och vilka tankar ni har bakom er affärsidé.

Hyreskontrakt

Alla bilagor ska bifogas. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter. Lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet och dispositionsrätt för uteservering ska framgå.

  • Vid förstahandsuthyrning ska hyreskontrakt och ev. överlåtelseavtal för bolaget lämnas in.
  • Vid andrahandsuthyrning ska du bifoga kopia på andrahandskontraktet och hyresvärdens godkännande till andrahandsuthyrning.

Köpeavtal/arrendeavtal

Avtal för restaurangen, inklusive alla bilagor. Avtalet ska vara undertecknat av både säljare och köpare.

Ritningar

  • Ritning över restaurangens alla utrymmen. Markera tydligt de ytor på ritningen där du har tänkt servera alkohol. Uteslut områden såsom toaletter, förråd och kök, de kan aldrig höra till serveringsytan. Rita in bordsplacering, bar och dansgolv.

  • Ritning som visar hur din uteservering ligger i förhållande till restaurangen och på vilken sätt den är avgränsad, till exempel med staket. Rita in bord ska stå placerade och antalet sittplatser vid borden. Markera var du tänkt servera alkohol.

Meny

Meny som visar vilka maträtter du tänker servera dina gäster. Kraven enligt alkohollagen är att maten ska vara lagad eller på annat sätt tillredd. Matutbudet ska vara varierat, såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.

Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter klockan 23.00 ska även den bifogas. Smörgåsar, varm korv med bröd och liknande är inte tillreddmat i lagens mening. Inte heller räknas chips, nötter eller andra former av snacks som mat.

Finansieringsplan och budget

Sökande ska på ett klart och tydligt sätt visa varifrån pengarna till sin verksamhet kommer. Av finansieringsplanen ska det framgå kostnad för köp av rörelsen och eventuella ytterligare investeringar såsom ombyggnationer och övriga finansieringsbehov. Normalt sett ska kapital ha förvarats på bank eller liknande för att det ska vara möjligt att visa pengarnas ursprung och att de har funnits i er ägo vid köptillfället.

Kontanter som förvarats i hemmet godtas normalt inte. Om finansiering inte kan styrkas på ett trovärdigt sätt ska ansökan avslås. Detsamma gäller om begärda handlingar inte redovisas. Du ska i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:

Lån från bank - bifoga lånehandling samt kontoutdrag som visar att du fått pengarna.

Eget sparande - bifoga kontoutdrag för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar ditt sparande.

Lån från privatperson - bifoga kontoutdrag från både dig och den du har lånat pengarna av för åtminstone sex månader tillbaka i tiden som visar på sparandet samt överföringar.

Pengar från bryggeri - bifoga avtalet samt handling som visar utbetalning från bryggeriet.

Gåva - om du fått pengar i gåva ska du skicka in gåvobrev och kontoutdrag från den du fått pengarna av.

Koncernbidrag - om du fått bidrag av koncernen ska du skicka in årsredovisning både från det bolag som gett pengarna och det bolag som fått pengarna.

Du måste också visa att pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Här är några exempel på vilka dokument det kan vara:

  • När du betalat säljaren ska du skicka in kontoutdrag som visar att pengarna betalats ut.
  • När du betalat säljaren ska du skicka in kontoutdrag eller kvittens som visar att säljaren fått pengarna.

Även om du lånar pengar av till exempel släkt eller vänner ska du i detalj redovisa flödet av pengarna, inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare. Samtliga handlingar måste vara daterade och underskrivna av alla berörda parter.

Dina kunskaper i alkohollagen

Den som ansöker om ett serveringstillstånd ska uppvisa nödvändiga kunskaper inom alkohollagen genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Har du redan ett serveringstillstånd eller har gjort provet de senaste fem åren så kan du undantas från att göra det.

Huvudregeln är att minst hälften av de som är aktiva i bolaget eller som har ett betydande inflytande i verksamheten, såsom finansiär eller restaurangchef, måste göra kunskapsprovet. Tid för provtillfället går att boka efter att din ansökan är komplett och remisser har skickats ut. För att boka dag och tid, ta kontakt med din handläggare på Miljö- och byggenheten, det är också där du gör provet.

Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras.

Anmälan om livsmedelshantering

Anmälan om livsmedelshantering om detta inte redan finns

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om serveringstillstånd. Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs. Listan hittar du längre upp på den här sidan under Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, verksamhetsbeskrivning i en PDF, hyresavtal i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023 10:52