Tillfälligt serveringstillstånd

Här hittar du specifikation på vilka handlingar som ska bifogas till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten/slutet sällskap

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd.

Tänk på!

Det är först när handläggaren i ditt ärende beslutat om serveringstillstånd som du får påbörjar servering av alkohol.
Så var ute i god tid med din ansökan.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av firmatecknare. Om du använder dig av ombud ska fullmakt i original bifogas. Tillsammans med din ansökan så ska nedan angivna handlingar bifogas. Utredningen inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Kvitto

Kvitto för inbetald ansökningsavgift ska skickas in.
Avgiften betalas in på BG 279–5706, märk betalningen med ”Alkoholtillstånd”.

Dispositionsrätt

Du ska kunna uppvisa att du har rätt att disponera marken, lokalen eller området för serveringsverksamhet. Bevis på detta kan vara kopia på hyreskontrakt eller kopia på dispositionsrätten.

Beskriv din verksamhet

Berätta hur ni tänkt driva er restaurang och vilka tankar ni har bakom er affärsidé.

Ritning

Ritning över restaurangens alla utrymmen. Markera tydligt de ytor på ritningen där du har tänkt servera alkohol. Uteslut områden såsom toaletter, förråd och kök, de kan aldrig höra till serveringsytan. Rita in bordsplacering, bar och dansgolv. Rita in bord ska stå placerade och antalet sittplatser vid borden. Markera var du tänkt servera alkohol.

Meny

Meny som visar vilka maträtter du tänker servera dina gäster. Kraven enligt alkohollagen är att maten ska vara lagad eller på annat sätt tillredd. Matutbudet ska vara varierat, såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.

Om det finns en särskild nattmeny som gäller efter klockan 23.00 ska även den bifogas. Smörgåsar, varm korv med bröd och liknande är inte tillreddmat i lagens mening. Inte heller räknas chips, nötter eller andra former av snacks som mat.

Dina kunskaper i alkohollagen

Den som ansöker om ett tillfälligt serveringstillstånd ska uppvisa nödvändiga kunskaper inom alkohollagen genom att avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten. Har du redan ett serveringstillstånd eller har gjort provet de senaste fem åren så kan du undantas från att göra det.

Huvudregeln är att minst hälften av de som är aktiva i bolaget eller som har ett betydande inflytande i verksamheten, såsom finansiär eller restaurangchef, måste göra kunskapsprovet. Tid för provtillfället går att boka efter att din ansökan är komplett och remisser har skickats ut. För att boka dag och tid, ta kontakt med din handläggare på Miljö- och byggenheten, det är också där du gör provet.

Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras.

Anmälan om serveringsansvarig personal

Du måste ange namn och personnummer påden person som kommer att vara serveringsansvarig under evenemanget. Personen måste ha fyllt 20 år och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Vilka personer ska närvara

Beskrivning av det slutna sällskapet. För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bland annat att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen. Innan tillställningen börjar ska arrangören veta exakt vilka personer som kommer. Det innebär att arrangören på ett lämpligt sätt tar emot anmälningar från de personer som kommer att delta.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om serveringstillstånd. Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs. Listan hittar du längre upp på den här sidan under Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, verksamhetsbeskrivning i en PDF, hyresavtal i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023 10:54