Eget dricksvatten i offentlig verksamhet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att det är rent och hälsosamt att dricka. Därför finns regler för att minimera riskerna. Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten för användning i offentlig eller kommersiell verksamhet ska anmälas till miljö- och byggenheten.

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs.

Vattnet från en egen dricksvattenbrunn måste vara av dricksvattenkvalitet.
Det krävs minst ett mikrobiologiskt och ett kemiskt vattenprov per år. Om vattnet inte är godkänt kan man behöva installera filter eller annan reningsutrustning som förbättrar vattenkvaliteten. Man behöver även göra ett separat egenkontrollprogram för sin vattenbrunn. Det ska innehålla uppgifter som djup och typ av brunn, årligt underhåll samt hur ofta vattenprover tas och var (vilken kran).

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det kommunala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Om man har kommunalt vatten är det viktigt att det finns rutin för att rengöra ismaskin och kranfilter regelbundet.

Om du har enskilt avlopp är det viktigt att avloppet klarar av den extra belastning som det blir av livsmedelshanteringen och gästerna till verksamheten. Avloppet ska vara godkänt av miljö- och byggnadsnämnden. Du bör även undersöka om en fettavskiljare kan hjälpa till att förhindra att det blir stopp i avloppet.

Det bör finnas golvbrunnar bra utplacerade i lokalerna för att underlätta rengöringen. Golvbrunnarna ska ha vattenlås, galler och vara lättstädade.

Markaryds kommun inte är skyldiga att ta emot spillvatten som exempelvis innehåller för mycket fett. Frityrolja får inte tillföras den allmänna VA-anläggningen, därför behövs en fettavskiljare. I den politiskt beslutade ABVA (Allmänna bestämmelser för användning av allmänna vatten- och avloppsanläggningar) finns det mer information samt i den informationsbroschyr som har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län.

Om du har kommunalt avlopp bör du kontakta kommunen för att ta reda på om du behöver en fettavskiljare. Fettavskiljare måste vara av godkänd typ och ska installeras av en fackman. De flesta livsmedelsanläggningar som har restaurangdiskmaskin och någon form av tillagning behöver en fettavskiljare. Markaryds kommun har från och med den 1 mars 2018 ny entreprenör för tömning av fettavskiljare, Värends Miljö AB.

Tänk på!

Registrerade dricksvattenanläggningar ska ha program för provtagning och egenkontroll.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din ansökan.

I din ansökan behöver du ange uppgifter om själva anläggningen, storlek, hur vattnet bereds med mera ska fyllas i. Du ska också bifoga dokument som illustrerar anläggningen och beskriver systemet för egenkontroll.

Du är välkommen att kontakta vår livsmedelsinspektör om du behöver vägledning om vilka uppgifter som är viktiga.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:42