Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Bidrag till sociala organisationer

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja sociala organisationers arbete finns föreningsbidrag att ansöka om.

Socialnämndens sociala bidrag betalas i första hand ut till föreningar som stödjer barn. Om det finns särskilda skäl kan stöd betalas ut till föreningar som stödjer vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Bedömning görs utifrån vilken utsträckning föreningens verksamhet utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Johan Rutgersmark

Socialchef

johan.rutgersmark@markaryd.se
0433-72033