Bidrag till sociala organisationer

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja sociala organisationers arbete finns föreningsbidrag att ansöka om.

Socialnämndens sociala bidrag betalas i första hand ut till föreningar som stödjer barn. Om det finns särskilda skäl kan stöd betalas ut till föreningar som stödjer vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Bedömning görs utifrån vilken utsträckning föreningens verksamhet utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet.

Ansökan

Ni kan ansökan digitalt eller med pappersblankett ni når ansökan via länken nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2023 09:59
Sidansvarig: Malin Vendel