Bidrag till sociala organisationer

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja sociala organisationers arbete finns föreningsbidrag att ansöka om.

Socialnämndens sociala bidrag betalas i första hand ut till föreningar som stödjer barn. Om det finns särskilda skäl kan stöd betalas ut till föreningar som stödjer vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Bedömning görs utifrån vilken utsträckning föreningens verksamhet utgör ett komplement till socialnämndens verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021 10:24
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Johan Rutgersmark

Socialchef

johan.rutgersmark@markaryd.se
043372033