Bidrag till pensionärs- och handikappföreningar

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja pensionärs- och handikappföreningarnas arbete finns tre riktade föreningsbidrag att ansöka om.

  1. Grundbidrag, fast del 3 000 kronor/förening
  2. Grundbidrag, rörlig del 25 kronor/medlem
  3. Lokalhyresbidrag utgår för föreningslokal med högst 60 % av kostnaden för hyra, el, vatten och försäkring. Högsta belopp är 9 000 kr/år.

Bidrag till halkskydd

Bidraget uppgår till 2,5 promille av prisbasbeloppet per utdelat halkskydd till målgruppen kommuninvånare i Markaryds kommun 70 år och äldre.

Föreningen åtar sig att organisera, administrera, informera och distribuera halkskydd och återredovisa utdelningen av halkskydd.

Erbjudandet ska riktas till hela målgruppen oavsett föreningstillhörighet. Ansökan och utbetalning av bidrag görs i förskott. Om återredovisning ej sker eller om medel ej använts fullt ut kommer föreningen att bli fakturerad på aktuellt belopp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2023 12:55
Sidansvarig: Malin Vendel