Ansöka om eller säga upp plats

Ansöka om plats

Du kan enkelt ansöka om eller säga upp plats på förskolan med vår e-tjänst 24sju. Om du har skyddad adress eller saknar svenskt personnummer måste du ansöka med blankett.

För att ansöka om plats loggar du in med ditt personnummer och din e-legitimation i e-tjänst 24sju.

Tänk på att ansöka till förskola eller pedagogisk omsorg minst fyra månader före du vill att barnet ska börja för att säkert få plats. Glöm inte att acceptera platsen.

När du har fått plats ska du lämna in schema och inkomstuppgift innan barnet börjar på förskolan.

Ansöka med blankett

Om du behöver ansöka med blankett kontaktar du barnomsorgshandläggaren på utbildnings- och kulturförvaltningen.

Erbjudande om plats

Ni ska erbjudas förskoleplats "utan oskäligt dröjsmål". Det betyder normalt inom fyra månader efter det att du har anmält att du behöver plats till ditt barn. Innan du kan erbjudas en plats ska du ha visat intyg på studier eller arbete.

Säga upp plats

  • Uppsägningstiden är två månader.
  • Du säger upp plats i e-tjänst 24sju.
  • Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.
  • När ditt barn ska börja förskoleklass säger du som vårdnadshavare själv upp platsen på förskolan.

Se Tillämpningsregler förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för mer information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023 14:24