Våra förskolor

kritor

I vår kommun finns förskolor i våra tätorter Traryd, Strömsnäsbruk, Timsfors och Markaryd.

Med "Barnet i fokus" stimuleras varje barns utveckling genom att väcka nyfikenhet, glädje och lust att lära. Genom att anpassa verksamhet, miljö och bemötande vill vi ge varje barn förutsättningar att bli sitt bästa.

Barns och föräldrars trygghet är viktig för oss. När barn är trygga kan de lära.

Genom att aktivt lyssna på och samtala med barnen ger vi dem inflytande över innehållet i verksamheten och de arbetsformer vi väljer.

Vi är ute varje dag. Uteverksamheten är en viktig del i vår pedagogiska verksamhet. Utevistelsen stärker på ett unikt sätt fysisk rörelse, motorik, kondition och den allmänna hälsan.

Naturen är vår bästa lek- och inlärningsplats. Vi vill göra barnen medvetna om sin del i naturen.

Planeringsdagar

Vi stänger verksamheten 5 dagar varje år för utbildning.
Vilken dag det blir informerar vi om senast 2 månader i förväg.

Öppettider

Förskolorna har öppet mellan kl. 06:30 och 18:30.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023 10:05