Avgifter och regler

Du betalar en månads­avgift för din plats. Avgiften grundas på ditt hushålls inkomst före skatt och du ansvarar själv för att meddela ändrad inkomst.

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften utspridd på årets tolv månader.

Heltid 25 timmar/vecka eller mer för barn 1-5/6 år

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första (Yngsta)

3 %

1382 kr

Andra

2 %

922 kr

Tredje

1 %

461 kr

Fjärde eller fler

0 %

INgen avgift


Deltid upp till 24.99 tim/vecka för barn 1-5/6 år

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första

1.80 %

Högst 829 kr

Andra

1.20 %

Högst 553 kr

Tredje

0.60 %

Högst 276 kr

Fjärde eller fler

0 %

 Ingen avgift

 

 

Lämna inkomstuppgifter och schema

  • Du lämnar inkomstuppgift och schema på vår e-tjänst 24sju
  • Om du inte har lämnat någon inkomstuppgift blir avgiften den maxavgift som du kan se i tabellen ovan
  • Om du inte lämnar något schema betalar du för en heltidsplats

Avdrag för allmän förskola

Om ditt barn är mellan 3 och 5 år och omfattas av allmän förskola får du ett avdrag under perioden september till maj. Avdraget får du inte under sommaren – därför blir fakturan högre då.

Avgiftskontroll

Markaryds kommun tillämpar avgiftskontroll. Det gör vi för att följa upp att du betalar rätt avgift. Avgiftskontroll är en rättvise- och trygghetsfråga så att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

De inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen jämförs mot din taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs 2 år efter aktuellt år.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Maritha Karlsson

Kontakt

Linda Andersson

Handläggare

linda.andersson@markaryd.se
0433-72073