Avgifter och regler

Du betalar en månads­avgift för din plats. Avgiften grundas på ditt hushålls inkomst före skatt och du ansvarar själv för att meddela ändrad inkomst.

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften utspridd på årets tolv månader.

Heltid 25 timmar/vecka eller mer för barn 1-5/6 år

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första (Yngsta)

3 %

1572 kr

Andra

2 %

1048 kr

Tredje

1 %

524 kr

Fjärde eller fler

0 %

Ingen avgift


Deltid upp till 24.99 tim/vecka för barn 1-5/6 år

Barn

Procent (%) av inkomst

Maxavgift per månad

Första

1.80 %

Högst 943 kr

Andra

1.20 %

Högst 629 kr

Tredje

0.60 %

Högst 314 kr

Fjärde eller fler

0 %

 Ingen avgift


Lämna inkomstuppgifter och schema

  • Du lämnar inkomstuppgift i vår e-tjänst 24sju.
  • Schema lägger du in i lärplattformen InfoMentor.
  • Om du inte har lämnat någon inkomstuppgift blir avgiften den maxavgift som du kan se i tabellen ovan.
  • Om du inte lämnar något schema betalar du för en heltidsplats.
  • Du som arbetar, studerar eller är arbetssökande betalar under sommarlovet en avgift utifrån barnets grundschema. Du som är föräldraledig eller utan sysselsättning tar kontakt med handläggare på tel 0433-720 73.

Avdrag för allmän förskola

Om ditt barn är mellan 3 och 5 år och omfattas av allmän förskola får du ett avdrag under perioden september till maj. Avdraget får du inte under sommaren – därför blir fakturan högre då.

Avgiftskontroll

Markaryds kommun tillämpar avgiftskontroll. Det gör vi för att följa upp att du betalar rätt avgift. Avgiftskontroll är en rättvise- och trygghetsfråga så att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

De inkomstuppgifter som du lämnar till kommunen jämförs mot din taxerade inkomst hos Skatteverket. Jämförelsen görs 2 år efter aktuellt år.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2022 14:40