Som vårdnadshavare

I skollagen står att vårdnadshavare för barn i förskola och elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Det står också att det på varje enhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barn, elever och föräldrar. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

För att uppfylla skollagens krav på inflytande för vårdnadshavare har varje förskola och skola i Markaryds kommun inrättat föräldraråd.

Föräldrarådets uppgifter, rättigheter och skyldigheter kan du läsa om i Arbetsordning föräldraråd , 185 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter till föräldrarådets ordförande får du på din skolexpedition eller av din förskolechef/rektor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2022 11:49