Klagomålshantering

Våra förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att erbjuda en så bra verksamhet som möjligt.

Om du har positiva synpunkter eller klagomål på verksamheten, då är det viktigt att du framför dem därför att då bidrar du till att göra verksamheten bättre.

Så här kan du göra

  1. Vänd dig direkt till personalen på enheten.
  2. Om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till personalen vänder du dig till förskolechef/rektor.
  3. Du kan också lämna dina synpunkter på en särskild blankett, ”Blankett för klagomål och synpunkter” som finns på varje förskola och skola eller här nedanför.

När får du svar?

Om du lämnar namn och adress eller din e-postadress får du svar inom 10 arbetsdagar.

Vad händer med din synpunkt/ditt klagomål

Alla klagomål/synpunkter registreras och dokumenteras och följs upp både i verksamheten och i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vill du vara anonym?

Du kan vara anonym, men om du lämnar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress så kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter eller klagomål tas om hand.

Skolinspektionen

Skolinspektionen granskar regelbundet alla landets förskolor och skolor. Dit kan alla anmäla klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022 10:52

Kontakt

Susanne Appelberg

Utvecklingschef

susanne.appelberg@markaryd.se
043372119