Sophämtning var 4:e vecka

Möjlighet finns att ansöka om sophämtning var fjärde vecka om du fått din anmälan om kompostering av matavfall godkänd av miljö- och byggenheten.

För att kunna få sophämtning var fjärde vecka får inget matavfall läggas i sopkärlet. Det innebär att du måste ha en kompostbehållare för matavfall, om du inte är med i kommunens hämtning av matavfall. Sophämtning var fjärde vecka ansöker du om på SSAMs webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:04