Din boendemiljö

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhus- och utomhusmiljö med rätt förutsättningar viktig för din hälsa.

I inomhusluften samlas många olika föroreningar från exempelvis matlagning, rökning och städning. All luft i en bostad måste därför bytas ut med jämna mellanrum. Hyr du din bostad är det alltid fastighetsägaren som ansvarar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndigheten riktvärden. Bor du i en bostadsrättsförening så pratar du med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand.

Om du har problem med temperatur, luftfuktighet, ventilation eller buller så börja alltid med att prata med din fastighetsägare. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten. Skriv gärna ner om det är några speciella tider på dygnet som är särskilt besvärliga. Det gör det lättare för din fastighetsägare att lokalisera det som utgör problemet.

Om du inte får någon hjälp från fastighetsägaren
Får du ingen hjälp från fastighetsägaren med ditt problem, så kan du lämna in ett klagomål till miljö- och byggenheten via vår e-tjänst, längst ner på sidan.

Höga ljudnivåer kan vara skadligt för både den psykiska och fysiska hälsan. Buller kan orsakas av t.ex. odämpade fläktar. Störs du av buller från industrier eller liknande ska du kontakta oss på miljö- och byggenheten. Störning i form av ”buskörning” och liknande är däremot ett fall för polisen.

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har en lägre temperatur än omgivande luft ger också en känsla av drag. Därför är det viktigt att huset har en bra isolering. Om du har möbler och gardiner som skymmer elementen så kan det skapa drag och bidra till att rummet inte blir tillräckligt uppvärmt. Luftens hastighet i en bostad ska normalt inte överstiga 0,15 meter per sekund.

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på fukt- och mögelskador. Sådana skador kan också visa sig genom att färgen flagnar, tapeter eller plastmattor som bubblar sig, om det är hög luftfuktighet eller det känns en unken lukt.

Så här uppstår fukt- och mögelskador
Mögelsvampar och mögelsporer finns naturligt både inomhus och utomhus. Om det finns tillgång till fukt, syre och näring i form av t.ex. smuts och damm, kan mögel börja växa till inomhus. Därför är badrum särskilt utsatta utrymmen. Läckande vatten- och avloppsledningar är en vanlig orsak till fukt och mögelskador. I badrummet kan det också vara bristande ventilation som orsakar att all fuktighet från dusch eller bad inte kan ventileras bort. I villor kan även markfukt vara en orsak till fuktproblem.

Det här kan du som boende själv göra för att förebygg fukt- och mögelskador i badrum:

 • rengör golvbrunnen regelbundet och håll rent under badkaret
 • använd duschdraperi, så att vattnet finns på en mindre yta
 • torka upp vatten på golvet efter att du duschat eller badat
 • vädra regelbundet för att minska fukten i rummet
 • häng inte upp för mycket tvätt
 • kontrollera ventilationen
 • undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen
 • kontakta fastighetsägaren innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Många upplever att inomhusluften är torr. Ibland räcker det att sänka temperaturen eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en luftfuktighet på 30 till 70 procent relativ luftfuktighet. Om du har en luftfuktighet som är mindre än 45 procent så minskar du risken för kvalster i hemmet.

Rätt temperatur i hemmet
De flesta vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. Temperaturen bör inte vara under 18 grader i luften och under 16 grader på golvet. För personer som är mer känsliga, till exempel äldre eller sjuka personer eller små barn så bör luftens temperatur inte understiga 20 grader.

Det får heller inte vara för varmt i bostaden, helst inte varmare än 24 grader. Sommartid kan naturligtvis högre temperaturer förekomma under kortare tid. Det behöver inte betraktas som en olägenhet.

Temperaturen upplevs på olika sätt
Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen inomhus. Om din bostad till exempel ligger nära en portuppgång, garage eller liknande utrymme så känns det oftare kallare än vad det är. Då kan det vara mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, det vill säga ett medelvärde av luftens och omgivande ytors temperatur.

I inomhusluften samlas många olika föroreningar från till exempel matlagning, rökning och städning. All luft i en bostad måste därför bytas ut med jämna mellanrum. Socialstyrelsen rekommenderar att luften i ett rum ska bytas ut varannan timma. Bra ventilation minskar bland annat risken för allergiska reaktioner och hälsoproblem orsakade av fukt.

Kännetecken på dålig ventilation:

 • det luktar instängt och/eller luften uppfattas som torr
 • fukt skapas på insidan av fönster, framför allt på vintern
 • imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter dusch
 • dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök
 • stekos i köket försvinner långsamt
 • frånluftsventilen suger inte tag i en pappersbit som du håller upp.

Det här kan du som boende själv göra för en bättre ventilation:

 • håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras
 • vädra ofta, med korsdrag under en kort stund i stället för att låta fönstret stå på glänt en hel dag
 • rengör ventiler i badrum och kök regelbundet
 • gör rent filtret i köksfläkten ofta, gärna en gång i månaden
 • ha gärna köksdörren på glänt och låt fönster i närliggande rum vara öppna
 • kontrollera frånluftsventilerna. Håll en bit papper mot ventilen. Om papperet sugs fast fungerar ventilationen.

Installera inte köks- eller badrumsfläkt i flerfamiljshus utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan påverka hela husets gemensamma ventilation.

För hyreshus eller bostadsrätter är byggnadsägarens ansvar att ventilationen är godkänd. Mer information hittar du nedan:

Tänk på!

Via vår e-tjänst kan du vara anonym
Men kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post.

Vill du lämna in ett klagomål ?


Har du pratat med berörd person men inte fått gehör kan du göra din anmälan nedan.

Skicka in din anmälan

Om du har problem med temperatur, luftfuktighet, ventilation eller buller så börja alltid med att prata med din fastighetsägare. Om det inte hjälper kan du lämna ett klagomål till miljö- och byggenheten via vår e-tjänst.

Det är bra om du under några veckor har fört noteringar om temperatur eller vad det är som du upplever obehagligt har vi ett större underlag så att vi kan hantera ditt klagomål snabbare. Det kan vara nödvändigt att göra en inspektion på plats för att kunna bedöma ditt klagomål. Vi kan efter din anmälan och eventuell inspektion uppmana fastighetsägaren att åtgärda eventuella problem.

Via vår e-tjänst har du möjlighet att vara anonym
Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Även du som inte har BankId kan lämna klagomål via denna tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:02