Kompostering av matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljö- och byggenheten. Detta gäller oavsett vilken komposteringsmetod du använder dig av. Vill du endast kompostera trädgårdsavfall behöver du inte göra någon anmälan.

När du komposterar får du en näringsrik gödning och du förbättrar jorden i din trädgård. Dessutom får du tillfredsställelsen av att veta att du bidrar till en bättre miljö. I din egen kompost hjälper du naturen på traven genom att skapa så bra förhållanden som möjligt för nedbrytningen.

Den som anmält kompostering är skyldig att ta hand om kompostjorden samt att se till att behållaren blir placerad, underhållen och skött så att problem inte uppstår.

Vid kompostering av hushållsavfall (biologiskt köksavfall) måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Behållaren ska vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

För att förmultningen ska fungera är det viktigt att ha rätt balans mellan kolrikt material, som kvistar och bark, och kväverikt material, som animaliskt avfall och gräsklipp. För mycket kväverikt material kan göra komposten blöt och dra till sig flugor medan en för torr kompost kan dra till sig myror. Om temperaturen ökar i komposten är det ett tecken på att förmultningen fungerar.

För dig som vill läsa mer om Markaryd kommuns avfallsföreskrifter bifogas länk här:

I stort sett allt organiskt matavfall kan komposteras: matavfall, kaffefilter, tepåsar, hushållspapper. Även äggskal, kött-, fisk- och skaldjursrester.

Stora köttben bryts knappast ner i en kompost men kan läggas med ändå och sedan krossas till benmjöl som är bra växtgödsel.

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, cigarettfimpar, delar från sjuka växter, ogräs som gått i frö (kan dock komposteras i varmkompost där många frön dör av värmen).

Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du inte anmäla detta. Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Tänk på att placera komposten på ett bra ställe så att du inte stör dina grannar.

Dessa handlingar behöver du skicka in för din ansökan:

  • ansökan
  • sammanställning
  • situationsplan.

Tänk på!

Du behöver få din anmälan om kompostering av matavfall godkänd av miljö- och byggenheten, för att kunna ansöka om sophämtning var fjärde vecka.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

Om du ska gräva ner bokashikomposterat matavfall i dina odlingslådor under sommarhalvåret behöver du rita in var odlingslådorna är placerade på underlaget du hämtade i steget ovan.

Gör en sammanställning

Beskriv hur komposteringen går till och bifoga gärna med relevanta bilagor.

Om du komposterar via bokashimetoden behöver du även förtydliga hur du tar hand om slutprodukten.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om kompostering.

Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med handlingar som behövs och som finns i listan under Dessa handlingar behöver du skicka in. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:03