Eldstad

Här hittar du information om vad som gäller när du vill installera eller göra en ändring av en eldstad och rökkanal.

Om du vill installera en ny eldstad, ny rökkanal eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Om du ska bygga en ny skorsten som kommer att vara synlig utifrån behöver du ansöka om bygglov då det påverkar byggnadens yttre utseende.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • installera någon form av eldstad eller skorsten
  • göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal.

Du behöver alltid bygglov om du vill:

  • bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.


Allt du behöver veta om anmälan för eldstad


Dessa handlingar behöver du för din anmälan:

  • anmälan
  • förslag på kontrollplan
  • ritningar, som plan - och ev. fasadritning
  • situationsplan på kartunderlag
  • tillverkarens specifikation av eldstad och rökkanal.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar din installation av eldstad och eller rökkanal. Innan du tar din installation i bruk måste du även få ett slutbesked av miljö- och byggenheten.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du endast markera ut den byggnad för vilken åtgärden gäller. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.

Förstora bilden

Samla ihop dina ritningar på ditt hus

Inför steg 4 behöver du samla ihop äldre ritningar på ditt hus.

Har du äldre ritningar på ditt hus?

Det går bra att använda äldre ritningar på ditt hus. Du kan gå vidare till steg 4.

Saknar du ritningar på ditt hus?

Saknar du ritningar på ditt hus kan du beställa äldre ritningar från kommunens arkiv, vilket kan medföra en kostnad enligt kommunens antagna taxa. Dessa handlingar kan du sedan använda dig av när du tar fram dina nya byggnadsritningar. Innan vi skickar ut dina beställda handlingar kommer du få en prisuppgift från oss, som du måste godkänna om du vill ta del av ritningarna.

Kontakta kommunens arkiv

Gör klart dina ritningar

Det är viktigt att du skickar med rätt handlingar när du söker bygglov/anmälan. Handlingarna ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och på vitt papper.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En fasadritning beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Fasadritningen behöver du endast skicka in om du gör en förändring av skorstenen, bygger en ny skorstenen eller fasaden påverkas.

Tillverkarens specifikation av eldstad och rökkanal

En beskrivning av eldstad och rökkanal som intygar att de är CE-märkta. Detta kan du redovisa genom att bifoga ett produktblad eller prestandadeklaration från tillverkaren av din nya eldstad och rökkanal.

Vi tar inte emot länkar till tillverkarens produktsidor.

Kontrollplanen är viktig

Du behöver alltid skicka in en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om lov eller göra en anmälan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din ansökan eller anmälan ska kunna beviljas.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om eldstad.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta anmälan om eldstad. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även anmäla genom att fylla i blanketten ”Eldstad och rökkanal” som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, kontrollplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 12:57