Solceller/solfångare

Här hittar du information om vad som gäller när du vill installera solcellspaneler eller solfångare.

Om du vill installera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad räknas det som en fasadändring. Du kan behöva bygglov för detta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en riktlinje 2022-11-11 MBN § 80 om kostnadsfri anmälan för solcellsanläggning. Däremot kan det utgå en avgift för karta samt lägeskontroll.

Du behöver alltid göra en anmälan om:

 • du ska montera solceller/solfångare ovanpå byggnadens tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form
 • du ska sätta upp fristående solfångare eller solcellspaneler på marken.
 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Du behöver alltid bygglov om:

 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • det du ska utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • du ska ha integrerat solcellstak
 • du ska anlägga en solcellspark innanför detaljplanelagt område
 • du ska anlägga en solcellspark med en höjd över 1,5 meter.

Du hittar mer information och vägledning vid utformning och installation
av solcellsanläggningar nedan:

Allt du behöver veta om anmälan för solceller/solfångare


Dessa handlingar behöver du för din anmälan:

 • anmälan
 • situationsplan på kartunderlag
 • tillverkarens specifikation av solceller/solfångare.

Alla ärenden är unika, därför kan du behöva komplettera med fler handlingar. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan.

Tänk på!

Vid bygglov måste du få ett beslut om startbesked innan du påbörjar din byggnation av solceller/solfångare. Innan du tar din anläggning i bruk måste du få ett beslut om slutbesked.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Beställ eller hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet om du ska sätta upp en solceller/solfångare på en befintlig byggnad/fasad.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3

Du måste ha en karta från kommunen som underlag för din situationsplan om du ska sätta upp fristående solceller/solfångare. Mer information om vilken karta du behöver beställa hittar du på sidan kartor, mätning och adresser.

Du kan enkelt beställa en karta med hjälp av vår e-tjänst nedan. Det brukar ta ungefär 4 till 5 veckor innan leverans sker, men avvikelser kan förekomma om det är många ansökningar samtidigt, vid helgdagar samt semestertider. Kartan levereras digitalt i formaten dwg samt PDF. Avgiften för kartan faktureras efter leverans.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartunderlag som du hämtat från Lantmäteriet eller beställt av kommunen i steget ovan ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras. Detta för att det både ska vara tydligt för din handläggare, men även för dina grannar, vad det är du vill göra.
Tänk på att kartan du använder som underlag för situationsplanen inte ska vara äldre än två år.

> Gå till ritningsexempel Öppnas i nytt fönster.

Lämna in tillverkarens specifikation av solceller/solfångare

En beskrivning av solcellerna / solfångarna som intygar att de är CE-märkta. Detta kan du redovisa genom att skicka in ett produktblad eller prestandadeklaration från tillverkaren av dina nya solceller eller solfångare.

Vi tar inte emot länkar till tillverkarens produktsidor.

Skicka in din anmälan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla om solceller/solfångare.

Innan du skickar in din anmälan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Allt du behöver veta om anmälan för solceller/solfångare. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan anmäla direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ansöka genom att fylla i blanketten "Anmälan solceller" som du hittar på samma sida som e-tjänsten.
Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till byggr@markaryd.se. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga anmälan i en PDF, fasadritning i en PDF, situationsplan i en PDF och så vidare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:05